SERVEIS A LA POBLACIÓ SERVEIS A LA POBLACIÓ

Els farmacèutics són els professionals sanitaris més accessibles als ciutadans i qualsevol nou servei que es pugui desenvolupar a les farmàcies repercuteix en beneficis directes per a la salut de la població. Per aquest motiu, un dels eixos de treball del COFB és el desenvolupament de serveis que s'ofereix des de les farmàcies.

En aquest sentit, el Col·legi dissenya programes de formació per als farmacèutics i nous projectes d’acord amb els objectius de salut marcats per les autoritats sanitàries. Es tracta de treballar en l’àmbit de la prevenció per evitar haver-ho de fer en el de la malaltia.

 

A QUINS SERVEIS ES POT ACCEDIR DES DE LES FARMÀCIES?

cardimage
Seguiment farmacoterapèutic amb SPD

447 farmacèutics i 1.257 farmàcies participants

cardimage
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

1.714 farmacèutics formats i 1.374 farmàcies participants

cardimage
Programa d'educació sanitària a la gent gran

31 farmacèutics han realitzat 90 sessions, que han comptat amb 881 assistents

cardimage
Programa de cessació tabàquica

117 farmàcies participants

cardimage
Radars

516 farmàcies participants i 865 usuaris acompanyats

cardimage
Atenció Diabetis

Campanya realitzada del 13 al 22 de novembre de 2017, en què van participar 400 farmàcies i més de 1.000 persones

cardimage
Atenció Pell

Campanya que, anualment, es duu a terme del 23 de maig al 13 de juny. Més de 800 farmacèutics formats i més de 1.500 participants (any 2018)

cardimage
Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid

71 farmàcies col·laboradores, que han realitzat més de 2.900 tests

cardimage
Programa de manteniment amb metadona

Més de 89 farmàcies i 724 pacients atesos

cardimage
Programa d'intercanvi de xeringues

Més de 288 farmàcies participants, que han distribuït més de 115.952 xeringues