ÀREA PROFESSIONAL

Consulta el Programa Formatiu 2018-19

A l'apartat Activitats pots inscriure't als diversos cursos que ofereix el COFB

SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS A LES PERSONES

Per tal d’ajudar els usuaris a evitar problemes en els tractaments, més de 1.200 farmàcies de la província de Barcelona (3.546 farmacèutics) ofereixen el servei de dosificació i seguiment personalitzat de la medicació adreçat a pacients crònics i polimedicats.

El farmacèutic revisa tota la medicació i comprova que no hi hagi duplicitats o interaccions entre els fàrmacs, i, en cas de detectar algun problema, es posa en contacte amb el metge. Des de la farmàcia es prepara la medicació de manera periòdica amb el Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD), es proporciona al pacient la informació sobre els tractaments prescrits i es fa el seguiment.

ACTUALITAT FARMACÈUTICA I SALUT ACTUALITAT FARMACÈUTICA I SALUT

Imagen

PUC PRENDRE ALCOHOL SI ESTIC PRENENT IBUPROFÈN?

El consum excessiu d’alcohol pot tenir efectes tòxics sobre l’organisme i pot causar o empitjorar diverses malalties. Aquest risc, habitualment, presenta una relació dosi-efecte, és a dir, que augmenta de forma proporcional a la quantitat del consum d’alcohol. 

Les alteracions que l’alcohol pot provocar es manifesten a nivell digestiu (hepatitis, pancreatitis, alteracions gàstriques), múscul esquelètic (gota, osteoporosi), endocrí, cardiovascular, respiratori, metabòlic (hipoglucèmia), hematològic, neurològic i cutani. L’administració simultània d’alcohol i ibuprofèn pot provocar un augment dels seus efectes i conseqüentment també de les reaccions secundàries.

Quan es realitza una ingesta ocasional aguda d’alcohol, es produeix una disminució en el metabolisme de l’ibuprofèn que dóna lloc a un efecte més perllongat. I per tant, a un possible risc de toxicitat si no se separen suficientment les dosis. Contràriament, el consum crònic o habitual d’alcohol provoca una acceleració del metabolisme en general. Per aquest motiu, pot disminuir l’efecte dels medicaments de manera que sigui necessari repetir la seva administració en un període de temps inferior al recomanat. 

Llegeix l'article al nostre web de salut.

EL COFB EN DIRECTE EL COFB EN DIRECTE