DIRECTORI DE COL·LEGIATS DIRECTORI DE COL·LEGIATS

A continuació, podràs cercar els col·legiats del COFB introduint el cognom del farmacèutic.

Les dades que es proporcionen en aquests espais corresponen a un fitxer de titularitat pública del que n’és responsable el Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona. Aquest fitxer està permanentment actualitzat i recull únicament aquella informació que les organitzacions col·legials han de posar a disposició dels consumidors i usuaris per a la seva consulta.

CONSULTA ELS COL·LEGIATS