VOCAL D'INDÚSTRIA: MERITXELL CORTÉS VOCAL D'INDÚSTRIA: MERITXELL CORTÉS


   

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

  • Vocal d'Indústria del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (2020 - actualitat)​​

FORMACIÓ ACADÈMICA 

  • Programa de Market Access (EADA, 2022). 

  • Programa de Direcció General, Administració i Direcció d'Empreses (PDG 2019) per IESE Business School

  • Màster en Indústria Farmacèutica i Parafarmacèutica. CESIF, Barcelona (2004)
  • Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Barcelona, Barcelona (1997 - 2003)

ACTIVITAT PROFESSIONAL

  • Laboratoris Gebro Pharma, S.A., Barcelona. Directora Mèdica, de Qualitat i d’Accés al Mercat a Laboratoris Gebro Pharma (2021 - actualitat)
  • Laboratoris Gebro Pharma, S.A., Barcelona. Directora Tècnica, d'Assumptes Regulatoris i Farmacovigilància. (2018 - 2021)

Liderar i supervisar totes les activitats regulatòries per a medicaments i medical devices en l'àmbit nacional i internacional (UE). Estratègia regulatòria per al manteniment i desenvolupament de la cartera de productes. Avaluació d'escenaris regulatoris per a possibles nous productes. Dissenyar l'estratègia de finançament (preu i reemborsament) més adequada per als productes i negociar amb les autoritats locals els preus, amb l'objecte d'aconseguir l'objectiu estratègic de la Companyia. Liderar l'estratègia de Farmacovigilància de la Companya i actuar com a suplent del QPPV. Actuar com a Director Tècnico Farmacèutic davant les Autoritats Nacionals. Gestió de l'equip i pressupost

  • Laboratoris Gebro Pharma, S.A., Barcelona. Cap d'Assumptes Regulatoris i Directora Tècnica (2010 - 2017)

Gestionar tots els assumptes regulatoris de LGP en el territori espanyol. Coordinar la implementació de l'estratègia regulatòria més adequada. Assistir a Direcció General i al Departament de Desenvolupament de Negoci en la revisió tècnica dels medicaments/productes sanitaris en avaluació. Actuar com a Director Tècnico Farmacèutic davant les Autoritates nacionals. Dirigir la preparació de la documentació i participar en la negociació de preu i reemborsament amb les Autoritats Sanitàries dels medicaments/productes sanitaris de LGP.

  • Laboratoris Gebro Pharma, S.A., Barcelona. Responsable d'Assumptes Regulatoris i Directora Tècnica (2009 - 2010)
  • S.E. de Carburos Metálicos, S.A. (Grupo Air Products), Barcelona. Director Tècnico, Gasos Medicinals (2005 - 2009)