VOCAL 5: MARTA AMAT FLINCH VOCAL 5: MARTA AMAT FLINCH


   

ACTIVITAT INSTITUCIONAL 

  • Vocal 5 del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (2016—actualitat)

ACTIVITAT PROFESSIONAL

  • Farmacèutica substituta. Farmàcia Vilà. El Papiol (2006actualitat)

Dispensació de medicaments. Control de paràmetres biomèdics. Seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació (SPD)- Servei de deshabituació tabàquica. Participació en diferents projectes i beques del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

  • Departament Científic. Laboratoris Bama-Geve. Barcelona (20042005)

Col·laboració amb el Departament de Màrqueting: elaboració de documents tècnics, realització de sessions de formació interna i externa, recerca i arxiu bibliogràfic.

Col·laboració amb el Departament de Registres: notificacions a l'administració pública (AEMPS, Departament de Salut), elaboració de dossiers tècnics de productes sanitaris.

  • Adjunta a direcció tècnica. Laboratoris Arimany. Les Franqueses del Vallès (20032004)

Supervisió en producció i control de qualitat d'especialitats farmacèutiques veterinàries.

Creació i llançament d'una línia de productes zoosanitaris.

Registres de medicaments veterinaris (AEMPS), productes zoosanitaris (MAPA) i productes alimentaris per animals (CAT).

Implementació Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN-ISO-9001. DistriVet. Les Franqueses del Vallès

  • Farmacèutica substituta. Farmàcia Vilà. El Papiol. (19992003)
  • Farmacèutica adjunta. Farmàcia Moral. Sant Cugat del Vallès (19971999)
  • Farmacèutica adjunta. Farmàcia Bolós. Barcelona (1997)

FORMACIÓ ACADÈMICA 

  • Practitioner de Flors del Dr. Bach. Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (2014)
  • Llicenciada en Farmàcia. Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (1997). Pràctiques tutelades a la Farmàcia Bolós, Barcelona