ACTIVITATS DOCENTS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ ACTIVITATS DOCENTS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ

CURSOS DIRIGITS O CODIRIGITS 

 • Formulació magistral en dermatologia. (Hospital Sagrat Cor. BCN. Amb patrocini de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia). 6 edicions entre 1995 i 2006.
 • Iniciació a la formulació cosmètica personalitzada (Aprofarm 1999-2000).
 • Formulació cosmètica I i II (Aprofarm, 2000-2001)
 • Formulació magistral en dermatologia (COF. De Tenerife, 2000)
 • Taller de formulació dermatològica (Aprofarm, 2001)
 • Terapèutica dermatològica actual (Aprofarm, 2001)
 • Diploma de Terapèutica i Formulació Dermatològica (Facultat Farmàcia-IL3). 4 edicions entre 2001 i 2007.
 • Formulació magistral a la dermatologia actual (COF Balears, Juny 2003)
 • Sessions de formulació actual (COF Barcelona. Curs 2003-2004)
 • Formulació magistral a la dermatologia actual (COF Guipúscoa Gener 2004)
 • Actualització en formulació (COF Lleida, gener 2004)
 • Taller formulació dermatològica
 • (COF Barcelona-Aprofarm, octubre 2004)
 • (COF Barcelona-Aprofarm, octubre 2005)
 • (COF Barcelona-Aprofarm, febrer 2012)
 • Formulació magistral en farmàcia comunitària (COF Guipúscoa, 2005)
 • Formulació pediàtrica (COF Balears, Maig 2005)
 • Formulació Magistral en Dermatologia (COF València, febrer 2005)
 • Formulació Dermatològica (Facultat Granada, febrer, 2006)
 • Formulació Magistral en Pediatria (COF Balears, setembre 2006)
 • Formulació Cosmètica Personalitzada (COF Guipúscoa, novembre 2006)
 • Formulació Pediàtrica (COF Sevilla, març 2007)
 • Curs de noves formulacions 2004-2008 (COF Barcelona, febrer 2008 i març 2010)
 • Curs de formulació i cosmètica (COF Osca, 2008)
 • Curs de formulació i cosmètica (COF Saragossa, 2009)
 • Curs d'actualització en formulació (COF Saragossa, 2010)
 • Curs de formulació cosmètica personalitzada
 • (COF Barcelona, 2009)
 • (COF Barcelona-Aprofarm, 2011)
 • Curs de formulació per a farmacèutics d'hospital (COF Barcelona, ??2010)
 • Coordinador del curs de formulació magistral en el Congrés Nacional de Dermatologia (Barcelona, juny 2008)
 • Coordinador del curs de formulació magistral en el Congreso Nacional de Dermatologia (Madrid, juny 2009)
 • Coordinador del curs de formulació magistral
 • Congrés nacional Dermatologia (Màlaga, maig 2010)

 

DOCÈNCIA

 • Elaboració i control de qualitat en formulació Oficinal i Magistral (Unitat T. Farmacèutica UB). Anys 1997-2011 fins actualitat)
 • Màster de Dermofarmàcia (Unitat T. Farmacèutica UB)  (2001-actualitat)
 • Actualització formulació (COF Navarra, maig, 2007)
 • Curs de Formulació Magistral (COF Pontevedra, febrer 2008)
 • Curs de Formulació i cosmètica (COF Osca, abril 2008)
 • Actualització en formulació magistral (COF Osca, febrer 2010)
 • Curs de formulació dermatològica (COG Osca, abril 2011)
 • Taller d'aplicació del RD 175/2001 (Aprofarm-COF Barcelona, 5 edicions, any 2003)
 • Participació en II, III i IVFÓRUM APROFARM (2009, 2010, 2011)
 • Activitats relacionades amb FORMULACIÓ:
 • 1 ª Jornades de Formulació magistral (COF Sevilla, 2002) Conferència inaugural
 • 5 ª Jornades Dermatològiques de Múrcia i Llevant (Cartagena, 2003) Conferència inaugural
 • Infarma. Taula formulació magistral (Barcelona, març 2003)
 • Infarma. Mesa sobre desenvolupament fomulación magistral, març 2007)
 • Infarma. taula sobre formulació magistral, març 2009)
 • Infarma, taula sobre formulació mestral, març 2011)
 • 1 º Congrés Internacional de l'Associació Espanyola de Farmacèutics Formuladotes (Ciudad Real, 2004). Ponent
 • X Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de Farmacèutics Formuladors (Valladolid 2005) Ponent
 • XI Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de Farmacèutics formuladors (Astúries, 2006) Ponent
 • XIII Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de farmacèutics formuladors (Múrcia, 2009) Ponent
 • XIV Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de farmacèutics formuladors (Osca, 2010,) Ponent
 •  

PUBLICACIONS

 • La formulació magistral en la dermatologia actual (Dr Pablo Umbert- Dr Francesc Llambí. Ed Menarini, 1.998)
 • La formulació en la dermatologia del 2010 (Pablo Umbert-Dr. Francesc Llambí, Acofarma, 2008)
 • Diversos articles publicats a la revista El Farmacèutic, Pell, Archives Dermatologia Logy, Journal European Dematovenereology​​