JUNTA DE GOVERN JUNTA DE GOVERN

 

La Junta de Govern és l'òrgan màxim de representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

És escollida pels col·legiats cada quatre anys i es compon d'un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un vicetresorer i un màxim de cinc vocals de número.

També hi ha vocals representants dels diferents àmbits d'exercici de la professió i àrees específiques de coneixement: Alimentació i Nutrició, Anàlisi, Atenció Primària, Dermofarmàcia i Productes Sanitaris, Distribució, Hospitals, Indústria, Investigació i Docència, Oficina de Farmàcia, Ortopèdia, Plantes Medicinals i Homeopatia, i Salut Pública.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

Imagen

Núria Bosch Sagrera

Vicepresidenta

Imagen

Marta Gento Senallé

Secretària

Imagen

Elena Palau Roig

Vicetresorera

Imagen

Oscar Llansó Sánchez

Vocal d'Alimentació i Nutrició

Imagen

Xavier Tejedor Ganduxé

Vocal d'Anàlisi

Imagen

Cristina Morales Navajas

Vocal d'Atenció Primària

Imagen

Marta Alcalde Matarranz

Vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris

Imagen

Mª Victoria Martínez Abad

Vocal de Distribució

Imagen

David Conde Estévez

Vocal d'Hospitals

Imagen

Meritxell Cortés López

Vocal d'Indústria

Imagen

Mª Rosa Ballester Verneda

Vocal d'Investigació i Docència

Imagen

Mercè Barau Germes

Vocal d'Oficina de Farmàcia

Imagen

Lluís García López

Vocal d'Ortopèdia

Imagen

Josep Allué Creus

Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia

Imagen

Cristina Casajuana Kögel

Vocal de Salut Pública