NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

Suspensió temporal de les activitats presencials del Col·legi

Barcelona, 6 de març de 2020. Davant la situació excepcional causada per l’epidèmia de COVID-19, i d’acord amb la Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris, publicada pel Departament de Salut amb data 5 de març de 2020, el Col·legi suspèn, de manera temporal, totes les activitats presencials programades. Es mantindran els webinars en la mesura del possible i s’intentaran transformar en format online totes aquelles activitats que ho permitin. Aquesta mesura no afecta els serveis d’atenció al col·legi at i la seu del COFB mantindrà el seu horari habitual.

La suspensió temporal d’actes presencials formatius, professionals i culturals serà avaluada setmanalment, però en principi es mantindrà fins que les recomanacions de les autoritats sanitàries permetin reprendre l’activitat normal.