NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona valora positivament l’aprovació de la proposta de regulació de l’ús terapèutic del cànnabis i celebra que s’hi inclogui la farmàcia comunitària

  • Amb aquesta regulació, es dona resposta a una reivindicació que ja s’havia fet anteriorment des del COFB, que advocava per donar respostes sanitàries que garantissin la seguretat dels tractaments en aquest camp
  • La xarxa de farmàcies, per la seva capil·laritat i proximitat, són la millor via per apropar aquest recurs terapèutic als pacients
  • Un cop ja es pugui aplicar la regulació, el Col·legi espera que es tradueixi en una major accessibilitat d'un recurs terapèutic amb un gran potencial, de tal forma que l'oferta a través del canal del medicament s'ajusti a les necessitats dels pacients

 

Barcelona, 28 de juny de 2022.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) valora positivament que la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats hagi aprovat l’informe amb la proposta de conclusions i recomanacions sobre la regulació de l’ús terapèutic del cànnabis.

Amb aquesta regulació, es dona resposta a una reivindicació que ja s’havia fet anteriorment des del COFB. El Col·legi havia constatat, a través de la xarxa de farmàcies comunitàries, que hi havia una demanda social creixent dels usos del cànnabis medicinal, no sempre cobertes pel vademècum del nostre país tot i disposar d'evidència clínica, i advocava per donar respostes sanitàries que garantissin la seguretat dels tractaments en aquest camp.

El paper de les farmàcies comunitàries

En el marc d’aquesta regulació, el COFB també celebra que, a banda de les farmàcies hospitalàries, es tingui en compte l’alternativa de les farmàcies comunitàries per a l’elaboració i dispensació de fórmules magistrals amb extractes o preparats estandarditzats de cànnabis. El farmacèutic, a través de la formulació magistral, pot oferir opcions segures amb principis actius que comptin amb indicació terapèutica aprovada i garantia farmacèutica davant casos que requereixin solucions individualitzades, sempre sota la corresponent prescripció mèdica. Gràcies a la seva capil·laritat i proximitat, les farmàcies comunitàries són la millor via per apropar aquest recurs terapèutic als pacients.

Situació actual de l’ús terapèutic del cànnabis

Els medicaments autoritzats a Espanya actualment són Sativex® (dronabinol i cannabidiol), indicat en espasticitat moderada o greu deguda a l’esclerosi múltiple; i Epidyolex® (cannabidiol), indicat com a tractament  complementari  de  crisis  associades amb la síndrome  de Lennox-Gastaut  (SLG)  o  la  síndrome de  Dravet  (SD)  en  combinació amb clobazam,  per a  pacients  a partir  dels  dos  anys.

Ara que ja s’ha aprovat la proposta de regulació, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) disposa de sis mesos perquè les recomanacions de l’informe tinguin cabuda en la normativa estatal i siguin viables, permetent la disponibilitat en el mercat farmacèutic d’extractes o preparats estandarditzats del cànnabis. El COFB espera que, un cop entri en vigor, es tradueixi en una major accessibilitat d'un recurs terapèutic amb un gran potencial, de tal forma que l'oferta a través del canal del medicament s'ajusti a les necessitats dels pacients.