NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió s’impliquen activament en l’abordatge de la COVID-19

 

  • Des de les àrees de farmàcia hospitalària, Atenció Primària, salut pública, anàlisis clíniques, distribució, farmàcia comunitària i indústria, entre altres, s’han focalitzat de forma prioritària en la protecció de la salut de les persones en una situació excepcional com la crisi sanitària que s’ha viscut

 

Barcelona, 3 de juliol de 2020. Els farmacèutics s’han implicat activament en l’abordatge de la COVID-19 des dels diferents àmbits d’exercici professional. Amb una gran capacitat d’adaptació, des de la farmàcia hospitalària, atenció primària, salut pública, anàlisis clíniques, distribució, farmàcia comunitària i indústria, entre altres, s’han focalitzat de forma prioritària en la protecció de la salut de les persones en una situació excepcional com la crisi sanitària que s’ha viscut.

Quines actuacions s’han dut a terme des dels diferents àmbits d’exercici de la farmàcia?

Farmàcia hospitalària: Actualització constant dels protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris

Els farmacèutics d’hospital, integrats en equips multidisciplinaris, han treballat en l’actualització constant dels protocols de tractament a mesura que s’han anat generant noves evidències científiques. També s’han implicat en el condicionament, reenvasat, reetiquetat i adaptació de la informació farmacoterapèutica de medicaments importats de tot el món per garantir el subministrament i, alhora,  la seguretat en l’ús dels medicaments sedants i relaxants musculars que han necessitat els pacients crítics intubats i que han hagut de ser importats per problemes de desproveïment.

En coordinació amb els farmacèutics comunitaris i de la distribució, han organitzat un circuit per evitar que durant el confinament els pacients immunodeprimits, amb problemes greus de mobilitat o fragilitat social, haguessin de desplaçar-se a l’hospital únicament per recollir la seva medicació hospitalària. Quan ha calgut, s’ha seguit fent atenció farmacèutica per telèfon o vídeo consulta.

Farmàcia d’Atenció Primària: Gestió contínua de l'evidència científica i creació de circuits de coordinació amb altres àmbits assistencials farmacèutics

Des de l’Atenció Primària, els farmacèutics han gestionat el coneixement sobre el tractament i prevenció de la COVID-19, analitzant l’evidència científica; elaborant protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia; difonent entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària la informació disponible i resolent les consultes que aquests plantejaven.

Des de l’Atenció Primària s’han creat i implementat circuits que faciliten la gestió dels plans terapèutics per part de la població dins el marc de les mesures del confinament, en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals.

Així mateix, s’ha subministrat la medicació als Centres d’Atenció Primària que necessiten per l’atenció domiciliària i de residències geriàtriques en situacions de final de vida i d’atenció i tractament específic per la COVID-19; i per l’assistència interna del Centre d’Atenció Primària.

Salut Pública: Gestió de casos positius i contactes, seguiment i control dels centres de gent gran, en coordinació amb equips multidisciplinars

Des de l’àmbit de la Salut Pública, han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica, elaborant enquestes, recomanacions de confinament domiciliari i estudiant els casos positius i els seus contactes, facilitant-los també protocols de seguretat.

Així mateix, els farmacèutics de Salut Pública han donat suport als plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. També han fet seguiment de l’aplicació dels protocols mitjançant visites i redacció d’informes, que inclouen sectorització per zones del centre; control de circuits de roba, menjar; aïllaments dels residents, neteja i desinfecció, entre d’altres.

També s’han format els responsables de prevenció i higiene de les activitats de lleure d’estiu 2020 en els àmbits de la prevenció, protecció i higiene alimentària.

Anàlisis clíniques: El paper del laboratori, clau, sobretot, en valorar la gravetat i predir el risc d'evolució cap a formes més severes

El paper dels laboratoris també ha estat clau durant la crisi sanitària. Més enllà de la importància de les proves diagnòstiques, se n’han realitzat d’altres que han ajudat a valorar la gravetat de la malaltia i a predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.

Els farmacèutics d’anàlisis clíniques han participat en la confecció de perfils analítics per avaluar l’estat dels pacients a urgències afectats per aquesta malaltia. S’han validat en un temps rècord les proves diagnòstiques (RT-PCR de mostres respiratòries) i les serològiques, per recolzar el diagnòstic i avaluar la seroprevalença de determinat grups de població.

També s’ha format el personal per a la realització d’aquestes tècniques, tant per a la seva protecció, com la d’adquirir les habilitats per dur a terme tots els procediments analítics durant 24 hores, tots els dies de la setmana, organitzant els torns de treball. Amb participació a nivell hospitalari, s’han confeccionat els protocols per a la resta d’equips assistencials, presa de mostra, transport i interpretació de resultats.

Distribució: Garantir l’accessibilitat al medicament durant la situació d’emergència

Com a nexe entre les institucions sanitàries, la indústria i la farmàcia comunitària, des de la distribució s’ha fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori.

S’ha reforçat l’aprovisionament de productes amb una demanda incrementada per evitar problemes de subministrament i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics, com la hidroxicloroquina, l’interferó i les mascaretes, entre d’altres.  

Farmàcia comunitària: Gestió de les necessitats i consultes de la ciutadania, així com l’aplicació amb celeritat de mesures excepcionals per descongestionar el sistema sanitari

Els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament i transmetent confiança i tranquil·litat. Més concretament, en coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut.

També s’han actualitzat de manera intensiva sobre els nous tractaments aplicats per poder fer tant la corresponent atenció farmacèutica, com per continuar millorant la seguretat de l'ús dels medicaments a través de les notificacions al sistema de farmacovigilància. D’altra banda, han adaptat els medicaments per aquells pacients amb característiques especials, ja sigui per qüestions de dosificació o via d’administració (pediatria, dificultats de deglució).

Així mateix, des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s'han posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d'una xarxa de voluntaris o de facilitar l'accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.

Indústria: Assegurar el subministrament dels medicaments essencials utilitzats a les UCI i recerca de vacunes i potencials tractaments

Els farmacèutics de la indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives, informant permanentment de les quantitats disponibles; racionalitzant l’estoc, seguint les instruccions de l’AEMPS, per garantir que els medicaments disponibles eren destinats als punts on podien ser més crítics; i treballant amb les instal·lacions productives per assegurar una cobertura racional i continuada adequada a les necessitats canviants, entre d’altres. També han garantit la continuïtat de les instal·lacions productives, planificant els recursos humans i materials i adoptant mesures higièniques i organitzatives, que permetessin mantenir la continuïtat del personal, tant en les plantes com en els centres de distribució.

D’altra banda, han treballat per assegurar els fluxos de productes cap als centres de distribució nacional, monitoritzant les situacions frontereres per desbloquejar aquelles situacions en què les entregues de medicaments i/o matèries primeres van quedar bloquejades. Finalment, han participat en la recerca dels potencials tractaments entre els medicaments disponibles i/o vacunes, contribuint amb els assajos clínics en la captació de pacients i en el subministrament dels medicaments.


Jordi Casas Sánchez, escollit president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per al mandat 2020-2024
  • La institució renovarà la seva Junta de Govern amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió


Barcelona, 2 de juliol de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha donat per tancat avui el seu procés electoral amb la proclamació de la candidatura encapçalada per Jordi Casas Sánchez com a electa, després que no es presentessin candidatures alternatives. La nova Junta de Govern, amb un total de 20 membres, comptarà amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió. Núria Bosch es manté com a vicepresidenta i Aina Surroca, que en l’anterior mandat va ser vocal de número i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, assumeix la Secretaria. L’equip econòmic de la nova Junta de Govern es completa amb les incorporacions de Miquel Recasens, a la tresoreria, i de Marta Gento, a la vicetresoreria.

“El propòsit del COFB és, i continuarà sent, impulsar professionalment els farmacèutics i farmacèutiques de tots els àmbits d’exercici com a agents de salut”

Jordi de Dalmases, que ha estat 12 anys al capdavant del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,  deixa el càrrec “amb la màxima confiança dipositada en aquesta nova Junta, que seguirà  apostant per la professió i dotant-la de tot el contingut possible”. De Dalmases es mostra “molt satisfet d’haver aconseguit grans reptes al llarg d’aquests tres mandats. Reptes que passen per la consolidació i aplicació de serveis professionals com el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte que, amb la incorporació de la farmàcia, ha aconseguit incrementar la taxa de participació de forma molt notable”. I afegeix: “El propòsit del COFB és, i continuarà sent, impulsar professionalment els farmacèutics i farmacèutiques de tots els àmbits d’exercici com a agents de salut”.

“Cal seguir treballant per promoure el desenvolupament professional i aportar solucions, des de la farmàcia, a les necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades”

D’altra banda, Jordi Casas es mostra “il·lusionat d’encapçalar aquest nou repte, amb una Junta que representa un relleu generacional, i de continuar construint un Col·legi per a tots els farmacèutics i farmacèutiques”. “Cal seguir treballant per promoure el desenvolupament professional i aportar solucions, des de la farmàcia, als problemes i necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades, com l’envelliment de la població i la dependència”, assenyala Casas.

Jordi Casas, doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, ha estat secretari del COFB en els darrers quatre anys i, anteriorment, del 2012 al 2016, va ocupar el càrrec de vicetresorer. Casas actualment és titular d’oficina de farmàcia (des del 2009), també és professor associat de la Unitat de Coordinació Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades a la Universitat de Barcelona (des del 2010) i, prèviament, havia treballat com a científic investigador al Departament d’I+D de P&G d’Alemanya (2004—2008), a més de realitzar un stage en Farmàcia Hospitalària a l'Hôpital Pitié- Salpêtrière de França (2002).

10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió

La nova Junta, proclamada electa avui, 2 de juliol, presenta 10 noves incorporacions. A banda dels canvis en la tresoreria i la vicetresoreria, també n’hi ha a la vocalia d’Anàlisi, que ocuparà Xavier Tejedor; a la vocalia de Distribució, que encapçalarà Mª Victòria Martínez o a la vocalia d’Hospitals, que assumirà David Conde. Així mateix, Meritxell Cortés s’incorpora com a vocal d’Indústria; Mª Rosa Ballester, com a vocal d’Investigació i Docència; Elena Palau, com a vocal d’Ortopèdia; i Marta Roig i Laura Gomà, com a vocals de número.

D’altra banda, Anna Bach-Faig continuarà sent vocal d’Alimentació i Nutrició; Marta Alcalde seguirà al capdavant de la vocalia de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris; Josep Allué es manté com a vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia; Roser Vallès, com a vocal d’Atenció Primària, i Núria Oliva, com a vocal de Salut Pública. També segueixen formant part de la Junta Guillermo Bagaría, que passa de vicetresorer a vocal d’Oficina de Farmàcia, i Montserrat Gironès, que en l’anterior Junta era vocal d’Ortopèdia i en aquest nou mandat serà vocal de número. La relació completa dels càrrecs dels membres de la nova Junta és la següent:  

Junta de Govern del COFB 2020-2024

President: Jordi Casas Sánchez

Vicepresidenta: Núria Bosch Sagrera

Secretària: Aina Surroca Rebés

Tresorer: Miquel Recasens Isart

Vicetresorera: Marta Gento Senallé

Vocal Alimentació i Nutrició: Anna Bach Faig

Vocal Anàlisi: Xavier Tejedor Ganduxé

Vocal Atenció Primària: Roser Vallès Fernández

Vocal Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: Marta Alcalde Matarranz

Vocal Distribució: Mª Victoria Martínez Abad

Vocal Hospitals: David Conde Estévez

Vocal Indústria: Meritxell Cortés López

Vocal Investigació i Docència: Mª Rosa Ballester Verneda

Vocal Oficina de Farmàcia: Guillermo Bagaría de Casanova

Vocal Ortopèdia: Elena Palau Roig

Vocal Plantes Medicinals i Homeopatia: Josep Allué Creus

Vocal Salut Pública: Núria Oliva Salart

Vocal núm. 1: Montserrat Gironès Saderra

Vocal núm. 2: Marta Roig Martínez

Vocal núm. 3: Laura Gomà Llairó


Àgora Sanitària i Anefp posen en marxa un catàleg de vídeos formatius sobre autocura en temps de COVID-19

• Tots els usuaris registrats a Àgora Sanitària podran accedir de manera gratuïta als continguts d'aquests clips formatius, que estaran disponibles a través de la web www.agorasanitaria.com

• En cadascuna de les 50 píndoles, que es publicaran setmanalment, es recullen, entre altres aspectes, la incidència de la COVID-19 i recomanacions respecte a les consultes, valor afegit, indicació farmacèutica i posicionament, formes de presentació i exposició en la farmàcia

Barcelona / Madrid, 1 de juliol 2020.- L'Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp) i Àgora Sanitària, el portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Madrid i Barcelona, han posat en marxa un catàleg de clips formatius anomenat “Autocura en temps de COVID-19”. Aquest espai té com a objectiu contribuir a la formació de més de 25.000 farmacèutics en les categories de medicaments i productes d'autocura, que adquireixen una gran importància per a donar resposta, des de l'oficina de farmàcia, a les necessitats actuals que tenen els ciutadans derivades d'aquesta crisi sanitària.

Quins continguts ofereix l'espai formatiu?

Els continguts d'aquests clips formatius, presentats en format vídeo amb una durada aproximada de deu minuts, han estat elaborats per experts de més de vint companyies associades a anefp. Podran accedir-hi, de manera gratuïta, tots els usuaris registrats a Àgora Sanitària, a través d web www.agorasanitaria.com. En cadascuna de les 50 píndoles, que es publicaran setmanalment, es recullen, entre altres aspectes, la incidència de la COVID-19 i recomanacions respecte a les consultes, valor afegit, indicació farmacèutica i posicionament, formes de presentació i exposició a la farmàcia.

El director general de anefp, Jaume Pey, valora molt positivament la posada en marxa d'aquesta formació, que ajudarà els professionals farmacèutics, tant en la seva formació en relació amb els medicaments i productes d'autocura, com en el seu rol d’aconsellar sobre la salut dels ciutadans, i encara més en aquesta situació provocada per COVID-19, en la qual la prevenció i l'autocura són essencials per a la societat.

Pilar Varela, vocal de Docència del COF de Madrid, assenyala que la formació és un pilar bàsic per al farmacèutic, i que en aquests moments que vivim, Àgora Sanitària s'ha erigit com una plataforma clau per a assegurar l'actualització dels farmacèutics i la seva capacitació especialment per a afrontar la nova realitat que societat i farmàcies hem d'afrontar.

D’altra banda, Pilar Gascón, vocal de Docència del COF de Barcelona, recalca que la coordinació i col·laboració amb anefp i la indústria farmacèutica és avui dia més important que mai. La farmàcia viu una situació excepcional on el consell és encara més important, ja que la societat està més preocupada per la seva salut i l'autocura s'ha convertit en una prioritat. Fer arribar propostes formatives pràctiques i rigoroses es fa indispensable per a mantenir el valor assistencial que la societat espera de nosaltres.

El paper de la farmàcia i l'autocura davant la nova realitat generada per la COVID-19

El confinament, l'aïllament i distanciament social, la cura de la pell, el teletreball, la represa de la pràctica esportiva i dels desplaçaments són algunes de les noves situacions en les quals la farmàcia i l'autocura poden tenir un paper rellevant. Concretament, el farmacèutic pot oferir consell professional sobre hàbits, medicaments o productes que poden ajudar en aquesta nova realitat i que poden estar relacionats amb trastorns del son, falta de vitamines, afeccions dermatològiques, la prevenció cardiovascular o la nutrició, entre altres.

Sobre Anefp

Creada el 1978, l'Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp) treballa per promoure l'autocura responsable de la salut i per mantenir el benestar diari com l'instrument adequat per prevenir malalties, fer front als problemes lleus de salut, fomentar hàbits de vida saludable i contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari.

anefp agrupa les companyies farmacèutiques que fabriquen i comercialitzen medicaments i productes per a l'autocura de la salut.

Sobre Àgora Sanitària

Impulsada pels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i de Madrid, des del 2010 Àgora Sanitària és el portal de formació de referència per al col·lectiu farmacèutic, amb un programa formatiu dirigit a promoure i millorar les seves competències i reforçar el seu paper en diferents àmbits, com per exemple, en la prevenció de la malaltia, la detecció precoç de pacients no diagnosticats, l'adaptació d'hàbits saludables, la recomanació de tractaments enfront de símptomes menors, la dispensació de medicaments facilitant l'adherència i l'empleno i la gestió de la farmàcia.

Àgora Sanitària compta amb més de 25.000 usuaris registrats i uns índexs de finalitzación de les activitats formatives de més del 70%. Així mateix, a través de la col·laboració amb altres col·legis professionals, institucions del sector i la indústria farmacèutica, elaborem un programa anual amb més de 70 formacions.


Cloenda de la XV edició del Màster de Gestió de l'Oficina de Farmàcia (MGOF): “Quan s'ha necessitat a tots els professionals en el sistema sanitari durant la COVID-19, els farmacèutics han estat clau”
  • Són declaracions de Jordi de Dalmases, president del COFB, en la clausura de la XV edició del MGOF
  • Durant el seu discurs, De Dalmases es va referir al paper dels farmacèutics durant la crisi sanitària i a l'esforç d'aquests professionals, implicats en nombroses iniciatives durant la pandèmia

Barcelona, 30 de juny de 2020. El passat 18 de juny va tenir lloc la clausura de la XV edició del Màster de Gestió de l'Oficina de Farmàcia (MGOF) que, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, s'ha hagut de celebrar virtualment, de la mateixa manera que s'ha impartit el Màster des de mitjans del mes de març. La clausura va comptar amb la presència de Jordi de Dalmases, president del COFB; Aina Surroca, vocal de la Junta i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada; Joan Carles Serra, director del MGOF i Cristina Rodríguez i Mònica Gallach, coordinadores del Màster i membres del Departament de Formació i Desenvolupament Professional COFB.

El paper dels farmacèutics en la crisi sanitària

Precisament, la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 va centrar la intervenció de Jordi de Dalmases. El president del COFB va destacar el paper que han dut a terme els farmacèutics dels diferents àmbits d'exercici de la professió durant la pandèmia: “Amb la COVID-19, tot ha adquirit una velocitat impressionant i, quan s'ha necessitat a tots els professionals en el sistema sanitari, els farmacèutics han estat clau”. I va afegir: “Tenia la sensació que portava molt de temps definint idees i valors que tenia el farmacèutic com a professional i que tots anaven a parar en un sac foradat. No obstant això, arran d'aquesta crisi sanitària, m'he adonat que no hem predicat al desert, que realment el discurs calava”.

El president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona també va posar en valor que els farmacèutics han estat clau per a evitar visites als Centres d'Atenció Primària, en un moment en el qual calia mirar d'impedir contagis: “Quin èxit podia tenir la telemedicina si no es basava en el fet que hi hauria un farmacèutic que lliuraria el pla de medicació a l'usuari i podria contemplar els dubtes en referència a l'ús dels medicaments prescrits?”, va plantejar.

Seguint amb el paper dels farmacèutics en la crisi sanitària, el president del COFB es va referir als Hotels/Salut, impulsats a Catalunya per a acollir pacients lleus de coronavirus que necessitaven un espai on recuperar-se o personal sanitari. “Aquest projecte ha posat en evidència una cosa molt important, que és la integració del farmacèutic als  equips assistencials. En aquest sentit, quan la farmàcia comunitària s'ha fet càrrec de la prestació farmacèutica dels Hotels/Salut, en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris implicats, l'experiència global ha estat molt bona”.

La importància d'una formació com el MGOF

De Dalmases va destacar que el Màster de Gestió de l'Oficina de Farmàcia resulta molt útil per adquirir coneixements que després són totalment aplicables a l'oficina de farmàcia. En la que  va ser la seva última clausura com a president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, va agrair als assistents que haguessin volgut cursar aquesta formació especialitzada que ja porta quinze edicions impartint-se a Barcelona.

Al seu torn, els alumnes del MGOF fan una valoració molt positiva d'aquesta edició sobretot “per la gran quantitat i varietat de recursos pràctics que ens han proporcionat diferents professionals per a portar de forma més conscient i eficient la gestió i direcció de l'oficina de farmàcia, juntament amb l'equip que la integra”, explica Mariona Llebaria, una de les alumnes d'enguany.

D'altra banda, Irene Rodríguez, una altra estudiant que ha cursat la XV edició del MGOF, destaca que “ha estat un màster molt complet en el qual he après com gestionar una farmàcia. A més, m'ha donat l'oportunitat de conèixer a gent amb els mateixos interessos i amb més coneixements, de qui  he après moltíssim”.

Quins objectius té el MGOF?

El Màster de Gestió de l'Oficina de Farmàcia, pensat especialment per a farmacèutics comunitaris, està compost per 3 blocs: Finances i fiscalitat, Gestió de les persones i Màrqueting. Per fer-ho més accessible, els alumnes tenen l'opció de cursar-los per separat en funció dels seus interessos i disponibilitat.

El MGOF té tres grans objectius. En primer lloc, conèixer les diferents àrees funcionals i els processos de negoci de la farmàcia, així com proporcionar una visió global, generalista i integradora de la direcció i gestió d'empreses. En segon lloc, desenvolupar les capacitats directives per liderar l'equip de col·laboradors. Tot això amb la finalitat que, quan l'alumne acabi el màster, sàpiga actuar com a responsable d'una empresa, amb unes característiques que la regulen i la fan diferent de la resta, de la qual coneixerà totes les funcions amb profunditat per tal de gestionar-la de manera eficient.


‘Infarma Jornadas Digitales COVID-19’ registra 8.000 conexiones de profesionales al ciclo de seis conferencias

 

  • La edición digital del Congreso y Salón de la farmacia permite al sector analizar las claves que están marcando el presente y el futuro del sector a raíz de la pandemia


Madrid/Barcelona, 23 de junio. Infarma, el Congreso Europeo de la Farmacia que organizan los colegios oficiales de farmacéuticos de Barcelona y Madrid, en colaboración con Interalia, ha sido fiel a su cita anual una vez más reuniendo a los farmacéuticos, profesionales y empresas del sector en un formato digital que ha permitido salvar la distancia física impuesta por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Durante tres días, del 17 al 19 de junio, las Jornadas Digitales Infarma COVID-19 han registrado un total de 7.970 conexiones, confirmándose así el interés de los profesionales por conocer y estar preparados ante las nuevas exigencias profesionales derivadas de la pandemia que están afectando y afectarán al presente y al futuro del sector.

¿Qué temas se abordaron a lo largo de los tres días?

A lo largo del ciclo de seis conferencias se han abordado aspectos profesionales, científicos, económicos y de gestión que están condicionando el ejercicio farmacéutico.

Las dos primeras conferencias celebradas el 17 de junio registraron un impacto de 2.278 conexiones de profesionales. Vicente J. Baixaulí, vicepresidente de Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, y Manel Rabanal, jefe de la Sección de Vigilancia y Publicidad de los Medicamentos del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, respondieron, respectivamente, a dos preguntas de la máxima actualidad: ¿cómo se ha adaptado la oficina de farmacia? y ¿qué efectos secundarios a los tratamientos se empiezan a conocer?

Las dos ponencias del 18 de junio fueron las más seguidas del seminario web, con 3.118 visualizaciones contabilizadas a lo largo de la tarde. Durante esta jornada se profundizó en la línea científico-sanitaria de la mano de dos expertos: Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, analizó la investigación contra el SARS-CoV-2 y la estrategia de test&treat; y Jordi Vila, jefe del Servicio de Microbiología del Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clinic de Barcelona, se centró en la situación actual de las pruebas de diagnóstico.

La última jornada de 19 de junio se reservó a la gestión y economía de la oficina de farmacia y sumó un total de 2.574 conexiones. Los expertos de la consultora IQVIA, José Luis Fernández y Miguel Martínez, aportaron cifras y distintas claves sobre la gestión económica post-pandemia y las consecuencias para el sector. Por su parte, José Antonio Andreu, socio-director de Shoppertec, puso el foco en el cliente y la gestión del punto de venta, ofreciendo estrategias “ganadoras” para estos tiempos de cambio.

“Hacemos una valoración muy positiva, tanto por el contenido, como por los expertos con los que hemos podido contar”

“Con estas jornadas digitales hemos tenido la oportunidad de que Infarma pueda estar presente este año 2020 y, con ello, conseguir recuperar la cita anual de la farmacia que reúne a profesionales del sector. Las seis ponencias organizadas han sido de gran utilidad para abordar diferentes cuestiones sobre el presente y el futuro de la oficina de farmacia por la COVID-19 y hacemos una valoración muy positiva de todas ellas, tanto por el contenido explicado, como por los expertos con los que hemos podido contar. En todo caso, esperamos poder reencontrarnos de nuevo en Infarma Madrid 2020-2021”, explica el presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases Balañá.

“Nos ha permitido conectar y estar unidos de nuevo para afrontar los grandes retos del sector”

 “Ha sido una edición especial de Infarma que nos ha permitido conectar y estar unidos de nuevo para afrontar los grandes retos que el sector tiene por delante. Estoy seguro que todos los participantes nos llevamos algo positivo de esta nueva experiencia que nos va a ayudar a adaptarnos y tomar decisiones mejor informadas en el futuro. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los compañeros y a todos los profesionales que conforman este sector tan especial a unirse para celebrar juntos el próximo Infarma en Ifema”, señala el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez.

La próxima edición de Infarma Madrid 2020-2021 se celebrará del 23 al 25 de marzo de 2021 en Ifema.

Sobre Infarma

El Congreso Europeo de Oficina de Farmacia es una cita profesional reconocida de interés sanitario por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En su última edición de 2018 celebrada en Madrid, reunió a 33.850 visitantes y a 3.450 congresistas. Desde que los Colegios Farmacéuticos de Madrid y Barcelona colaboran para organizar Infarma de forma conjunta junto con Interalia, el crecimiento del Congreso y Salón ha sido sostenido en cada edición. Si en 2012, fecha del primer encuentro conjunto, se consiguió reunir a 2.356 y 21.000 profesionales, la última edición de Barcelona de 2019 se cerró con un balance de 3.480 congresistas y 33.770 visitantes, un 47 por ciento más de congresistas y un 60 por ciento más de profesionales. Son algunas de las grandes cifras de un Congreso que logró además un nuevo récord de espacio ferial en 2018 al contratar 35.000 metros cuadrados, así como de expositores, con 387 empresas y laboratorios presentes.