NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya incorporen la interoperabilitat de la recepta europea a Catalunya
 • El projecte europeu permet dispensar medicaments a través de receptes electròniques
 • Inicialment, l’únic país on es poden dispensar medicaments prescrits a Catalunya és Portugal

Barcelona, 28 de juliol de 2022. - El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya activen la interoperabilitat europea i connecten Catalunya amb altres països de la Unió Europea per dispensar medicaments. El projecte preveu dispensar medicaments a les oficines de farmàcia de Catalunya i, a la vegada, que es puguin dispensar medicaments equivalents de prescripcions fetes a Catalunya en altres països. Per accedir a aquest servei, les prescripcions s’han de fer mitjançant el sistema de recepta electrònica del SISCAT.

Per impulsar aquest projecte, ha estat clau la col·laboració de la xarxa d’oficines de farmàcia de Catalunya amb l’administració sanitària, demostrant un cop més la voluntat d’adaptar-se a les noves necessitats i millorar la qualitat i seguretat en la dispensació de medicaments a la població.

De moment, l’únic país de destí on es pot recollir medicació prescrita a Catalunya és Portugal, tot i que es preveu que aquesta llista s’ampliï amb les incorporacions de Xipre, Croàcia, Eslovènia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia, República Txeca i Suècia.

En l’àmbit estatal, s’adhereixen també a la interoperabilitat europea les comunitats autònomes d’Extremadura, Canàries, País Basc i Comunitat de Madrid, tot i que, en les fases següents, s’introduiran la resta de territoris.

Procediment per a professionals i pacients

Per poder accedir a aquest servei, a la farmàcia s’ha de mostrar la targeta sanitària individual (TSI) i un document identificatiu oficial que contingui una fotografia (DNI o passaport). No es pot recollir el medicament en nom d’una altra persona, és a dir, només pot recollir el contingut de la recepta la persona titular. A més, s’ha d’abonar el 100% de l’import del medicament. En cas de voler el reemborsament de l’import, s’ha de sol·licitar a Catalunya, segons la cobertura i les condicions de finançament del medicament.

Al seu torn, els farmacèutics tenen accés a les dades bàsiques de la medicació prescrita i han de mostrar al ciutadà el Personal Information Notice (PIN), un document que informa el pacient sobre el tractament i la protecció de dades. Si es dispensa el medicament, aquest queda enregistrat al sistema de recepta electrònica i es considera lliurat també en el país d’origen del pacient.

Amb tot plegat, el pacient evita el transport inadequat de medicaments, la qual cosa en facilita la seva correcta conservació.

Medicaments en interoperabilitat

Els medicaments prescrits han de ser interoperables. Altres productes inclosos en la prestació farmacèutica i que es prescriuen en recepta, com són els productes sanitaris (bolquers d’incontinència urinària, gases o esparadraps) i els dietoterapèutics, queden exclosos del projecte.

 

Més informació:

- Sobre la interoperabilitat de la recepta europea

- Llista de medicaments interoperables

 


Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya inicien el pilot del projecte “Oficina de farmàcia lliure de papers” per continuar impulsant la digitalització de les farmàcies
 • En el marc d’aquest projecte, es gestionaran electrònicament el llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estuü  En el marc d’aquest projecte, es gestionaran electrònicament el llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents
 • Totes les gestions electròniques es duran a terme mitjançant la plataforma del CCFC anomenada SIFADATA
 • Aquesta iniciativa, més enllà d’eliminar el format paper, facilitarà, entre altres, la gestió documental,  protegir les dades i compartir-les per canals segurs i disposar d’informació en temps real


 

Barcelona, 7 de juliol de 2022.- El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de posar en marxa la prova pilot del projecte “Oficina de farmàcia lliure de papers”. Gràcies a aquest projecte, les farmàcies catalanes faran un pas endavant més en la transformació digital, ja que podran gestionar electrònicament el llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents.

La prova pilot ha començat el 4 de juliol, amb 16 farmàcies participants distribuïdes a tot Catalunya i quatre magatzems majoristes de distribució de medicaments, i tindrà una durada de 15 mesos. En el transcurs del pilot, s’aniran incorporant progressivament més farmàcies, ja que el projecte preveu l’obligatorietat de la gestió electrònica per a les més de 3.200 farmàcies de Catalunya a partir de gener de 2024.

Totes les gestions electròniques es duran a terme mitjançant la plataforma del CCFC anomenada SIFADATA. La plataforma ha estat auditada per una entitat externa, que ha acreditat que és un sistema segur i íntegre atenent a la tipologia de dades que ha de contenir i les funcionalitats per a les quals ha estat creada, que compleix els requisits tècnics i de seguretat exigibles per la normativa.

Quins avantatges ofereix la gestió electrònica del llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents?

Els farmacèutics comunitaris han d’anotar al llibre receptari les dispensacions realitzades de medicaments amb substàncies psicotròpiques, les fórmules magistrals prescrites amb recepta mèdica i els preparats oficinals dispensats. Pel que fa al llibre de comptabilitat d’estupefaents, és on s’anoten totes les entrades i sortides de medicaments i substàncies estupefaents que s’adquireixen i es dispensen. La gestió electrònica d’aquests documents, més enllà d’eliminar el format paper, permetrà, entre altres, facilitar la gestió documental de la farmàcia,  protegir les dades i compartir-les per canals segurs, garantir la seva integritat amb signatura electrònica, disposar d’informació en temps real i facilitar a l’oficina de farmàcia la presentació de la declaració anual d’estupefaents.

En el cas dels vals d’estupefaents, que s’han de lliurar als magatzems majoristes de la distribució en el moment de l’adquisició d’aquests medicaments, la seva gestió electrònica, a més dels avantatges citats anteriorment, també donarà al Departament de Salut una visió de la traçabilitat de tot el procés de compra, venda, i devolució d’estupefaents, des de l’oficina de farmàcia fins al distribuïdor. Així mateix, s’ha dissenyat perquè tingui compatibilitat amb EMVO –Organització Europea de Verificació de Medicaments– per facilitar l’acotació i resolució de possibles fraus.

Importància d’avançar en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de relació entre les farmàcies i l’autoritat sanitària

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són imprescindibles per afrontar els reptes actuals de les oficines de farmàcia de Catalunya i el Departament de Salut en els seus processos de modernització i racionalització. Amb elles, s'aconsegueix facilitar la millora de l'accés, la seguretat, la integració, la continuïtat i la qualitat dels processos sanitaris; així com la seva convergència amb els serveis socials, alhora que s'afavoreix la innovació.

El Departament de Salut i el CCFC, amb el desplegament d’aquest projecte, manifesten una voluntat ferma d’avançar en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de relació entre les oficines de farmàcia i l’autoritat sanitària, mitjançant la introducció de sistemes electrònics per a la gestió de processos que formen part de l’activitat diària dels farmacèutics.

 


El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona valora positivament l’aprovació de la proposta de regulació de l’ús terapèutic del cànnabis i celebra que s’hi inclogui la farmàcia comunitària
 • Amb aquesta regulació, es dona resposta a una reivindicació que ja s’havia fet anteriorment des del COFB, que advocava per donar respostes sanitàries que garantissin la seguretat dels tractaments en aquest camp
 • La xarxa de farmàcies, per la seva capil·laritat i proximitat, són la millor via per apropar aquest recurs terapèutic als pacients
 • Un cop ja es pugui aplicar la regulació, el Col·legi espera que es tradueixi en una major accessibilitat d'un recurs terapèutic amb un gran potencial, de tal forma que l'oferta a través del canal del medicament s'ajusti a les necessitats dels pacients

 

Barcelona, 28 de juny de 2022.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) valora positivament que la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats hagi aprovat l’informe amb la proposta de conclusions i recomanacions sobre la regulació de l’ús terapèutic del cànnabis.

Amb aquesta regulació, es dona resposta a una reivindicació que ja s’havia fet anteriorment des del COFB. El Col·legi havia constatat, a través de la xarxa de farmàcies comunitàries, que hi havia una demanda social creixent dels usos del cànnabis medicinal, no sempre cobertes pel vademècum del nostre país tot i disposar d'evidència clínica, i advocava per donar respostes sanitàries que garantissin la seguretat dels tractaments en aquest camp.

El paper de les farmàcies comunitàries

En el marc d’aquesta regulació, el COFB també celebra que, a banda de les farmàcies hospitalàries, es tingui en compte l’alternativa de les farmàcies comunitàries per a l’elaboració i dispensació de fórmules magistrals amb extractes o preparats estandarditzats de cànnabis. El farmacèutic, a través de la formulació magistral, pot oferir opcions segures amb principis actius que comptin amb indicació terapèutica aprovada i garantia farmacèutica davant casos que requereixin solucions individualitzades, sempre sota la corresponent prescripció mèdica. Gràcies a la seva capil·laritat i proximitat, les farmàcies comunitàries són la millor via per apropar aquest recurs terapèutic als pacients.

Situació actual de l’ús terapèutic del cànnabis

Els medicaments autoritzats a Espanya actualment són Sativex® (dronabinol i cannabidiol), indicat en espasticitat moderada o greu deguda a l’esclerosi múltiple; i Epidyolex® (cannabidiol), indicat com a tractament  complementari  de  crisis  associades amb la síndrome  de Lennox-Gastaut  (SLG)  o  la  síndrome de  Dravet  (SD)  en  combinació amb clobazam,  per a  pacients  a partir  dels  dos  anys.

Ara que ja s’ha aprovat la proposta de regulació, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) disposa de sis mesos perquè les recomanacions de l’informe tinguin cabuda en la normativa estatal i siguin viables, permetent la disponibilitat en el mercat farmacèutic d’extractes o preparats estandarditzats del cànnabis. El COFB espera que, un cop entri en vigor, es tradueixi en una major accessibilitat d'un recurs terapèutic amb un gran potencial, de tal forma que l'oferta a través del canal del medicament s'ajusti a les necessitats dels pacients.


El COF de Barcelona clausura la primera edició híbrida del MGOF, novetat que es mantindrà per al curs 2022-2023
 • Aquest any s’ha ofert, per primera vegada, la possibilitat de cursar el Màster de manera presencial i virtual, novetat que es mantindrà per a la XVIII edició per facilitar que farmacèutics/ques d’altres comunitats autònomes puguin realitzar-lo
 • Els alumnes que han cursat el MGOF fan una valoració molt positiva, destacant, sobretot, el contingut pràctic d’aquest, l’aplicabilitat immediata que ofereix i l’adequació als seus objectius

Barcelona, 16 de juny de 2022.- El passat 7 de juny va tenir lloc la cloenda de la XVII edició del Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia (MGOF), organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB). Un any més, el Màster ha proporcionat a farmacèutics/ques coneixements en les grans àrees que engloben la gestió de l’empresa (finances, gestió de persones i màrqueting), i en les eines necessàries per fer l’anàlisi d’oportunitats, prendre decisions i aplicar les principals habilitats en la direcció.

Durant la cloenda, Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), va remarcar que aquesta formació “és clau en l’exercici professional dins l’oficina de farmàcia per completar la vessant científica i tècnica que s’adquireix durant l’estudi del Grau”. A l’acte també van estar presents Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada; Juan Carlos Serra, director del MGOF; i Cristina Rodríguez i Mònica Gallach, coordinadores del Màster i membres del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB.

Modalitat híbrida per primera vegada

Arran la pandèmia sanitària viscuda recentment, la digitalització ha irromput en les nostres vides, i és per això que aquesta edició del MGOF ha ofert per primera vegada la possibilitat de cursar el Màster en modalitat híbridapresencial i virtual-, adaptant-se a les necessitats i preferències dels alumnes.

Per a la XVIII edició, que tindrà lloc durant el curs 2022-2023, es mantindrà aquesta modalitat híbrida. L’objectiu és facilitar que farmacèutics/ques d’altres comunitats autònomes puguin realitzar el Màster i, d’aquesta manera, rebre una formació d’èxit després de 17 anys aconseguint-ho. En aquest sentit, gràcies a l’aula híbrida del COFB, dissenyada específicament per a formacions que combinen el format presencial i virtual, es garantirà que tots els estudiants obtinguin la mateixa formació teòrica, participativa i dinàmica, independentment de si es troben a l’aula físicament o en remot.

Per ampliar informació sobre la pròxima edició del Màster, el 22 de juny, a les 14 h, el COFB celebrarà una sessió informativa en format webinar. Les inscripcions ja estan obertes a la web institucional del COFB: cofb.org/activitats.

Què opinen els alumnes d'aquesta edició del Màster?

Els estudiants de la XVII edició del MGOF han valorat molt positivament el Màster, destacant el seu contingut pràctic i l’adequació als seus objectius. A més a més, han coincidit en la immediata aplicabilitat que aquest ofereix com un dels seus punts més forts.

Susana Valcárcel, nova titular d’oficina de farmàcia, necessitava formació urgent sobre com gestionar una oficina de farmàcia: “Vaig veure que el COFB oferia aquest Màster i s’adequava totalment al que estava buscant perquè tractava els pilars fonamentals de la gestió d’oficina de farmàcia. Una vegada finalitzat, puc dir que ha superat les meves expectatives, tant a nivell d’organització, com dels continguts i dels ponents”.

Víctor García, farmacèutic substitut i futur titular d’oficina de farmàcia, remarca també el valor humà del Màster: “M’emporto sobretot els coneixements adquirits al llarg d’aquests mesos i l’equip que hem fet, tant amb els meus companys com amb el professorat”. Pel que fa a l’aplicació al lloc de treball, afirma que “és un Màster molt dinàmic i pràctic. Pots venir a classe al matí i, a la tarda, estar aplicant els coneixements a la farmàcia”.

Finances i fiscalitat, Gestió de persones i Màrqueting, els tres mòduls del MGOF

El MGOF, dirigit a titulars d’oficina de farmàcia o graduats en Farmàcia que volen adquirir coneixements en la gestió de la farmàcia comunitària, consta de tres mòduls: Finances i fiscalitat, Gestió de persones i Màrqueting. Per tal de fer-lo més accessible, l’alumnat té l’opció de cursar aquests mòduls per separat, en funció dels seus interessos i disponibilitat.

Al seu torn, a partir d’un aprenentatge actiu i pràctic, els tres grans objectius del Màster són els següents: conèixer les diferents àrees funcionals i els processos de negoci de la farmàcia per tenir una visió global, generalista i integradora de la direcció i gestió d’empreses; desenvolupar les capacitats directives per liderar l’equip de col·laboradors; i adquirir els coneixements necessaris per poder actuar de forma eficient com a responsable d’una empresa amb les característiques que la regulen i que la fan diferent de la resta.

 


El reciclatge de medicaments compleix 20 anys a Catalunya
 • Des de la implantació dels Punts SIGRE a les farmàcies el febrer de 2002, el reciclatge de medicaments s'ha convertit en un hàbit en el 91% de les llars catalanes
 • Cada català recicla anualment 111 grams de residus de medicaments i envasos, onze punts més que la mitjana estatal
 • Durant els últims deu anys, el reciclatge d'envasos buits o amb restes de medicaments en els Punts SIGRE ha augmentat un 23%
 • Els laboratoris farmacèutics han aplicat 421 mesures d'ecodisseny a més de 117 milions d'envasos

 

Barcelona, 3 de juny de 2022.- Es compleixen 20 anys de la implantació dels Punts SIGRE a les farmàcies per a la recollida selectiva dels envasos i residus de medicaments d'origen domiciliari, sens dubte el major projecte col·laboratiu del sector farmacèutic i en el qual Catalunya va jugar un paper protagonista, en ser una de les primeres comunitats a tenir plenament implantat el sistema SIGRE.

Des de febrer de 2002, gràcies a l'esforç del sector farmacèutic i al suport de les autoritats mediambientals i sanitàries, el reciclatge dels envasos i restes de medicaments a través dels Punts SIGRE de les farmàcies s'ha convertit en un hàbit. De fet, segons reflecteix el sondeig poblacional realitzat per SIGRE per a analitzar l'actitud i el grau de conscienciació ciutadana, el 91% de les llars catalanes recicla adequadament els medicaments i considera perjudicial per al medi ambient tirar-los a les escombraries o pel desguàs, una pràctica en la qual destaca el col·lectiu de persones majors de 55 anys (87%) i el de malalts crònics (80%).

Per a commemorar els 20 anys de SIGRE a Catalunya, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, i el subdirector general de SIGRE, Miguel Vega, han presentat les principals fites mediambientals aconseguides durant aquestes dues dècades i han analitzat l'evolució positiva que han experimentat l'actitud i col·laboració dels catalans amb aquesta iniciativa.

Al capdavant en reciclatge

Punts SIGRE a Catalunya

 • BARCELONA: 2.340
 • GIRONA: 359
 • LLEIDA: 198
 • TARRAGONA: 342


El correcte reciclatge dels medicaments caducats, els no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments, dipositant-los en el Punt SIGRE de la farmàcia, constitueix un dels elements clau per a garantir la cura de la salut i del medi ambient.

Tal com mostren les dades de recollida corresponents a 2021, els catalans van dipositar en algun dels 3.239 Punts SIGRE disponibles en les farmàcies una mitjana de 111,36 grams per habitant-any, una xifra que situa a Catalunya al capdavant del reciclatge d'aquests residus, superant en onze punts la mitjana estatal. De fet, durant els últims deu anys, el reciclatge d'envasos buits o amb restes de medicaments en els Punts SIGRE ha augmentat a Catalunya un 23%, passant de 86 grams per habitant-any a superar els 111 grams.

“Les dades de recollida de residus a Catalunya posen en valor el compromís del sector farmacèutic amb la salut i el medi ambient. Els missatges de SIGRE sobre la importància del correcte tractament mediambiental de les restes de medicaments i els seus envasos han calat amb força en la societat catalana per a avançar cap a un futur cada vegada més circular i sostenible”, assenyala Miguel Vega, subdirector general de SIGRE.

“És molt important evitar que els residus de medicaments i els seus envasos es tirin a les escombraries o pel desguàs, amb el conseqüent risc de contaminació dels nostres sòls i aigües. I afavorir, també, la no acumulació de medicaments a les cases i sensibilitzar sobre els riscos sanitaris derivats de l'ús inadequat d'aquests”, recalca Isaac Peraire, director de la Agència de Residus de Catalunya.

Conscienciació ciutadana

La conscienciació dels catalans és essencial per a continuar consolidant l'hàbit de tractar adequadament els envasos i residus de medicaments. En aquest sentit, existeix una gran sensibilitat mediambiental en la població, ja que un 73% assegura ser conscient que la cura del medi ambient també és important per a cuidar de la salut, la qual cosa demostra un creixent interès sobre la relació que existeix entre l'estat del nostre entorn i la salut de les persones.

A més, és important ressaltar que la pràctica totalitat dels catalans considera que la ubicació del Punt SIGRE a la farmàcia és el lloc idoni per la seva proximitat, facilitat d'accés i la confiança que desperta el farmacèutic. Quant a l'ús del Punt SIGRE, el 88% dels catalans diposita els medicaments caducats o que ja no necessiten quan fa la revisió de la farmaciola domèstica i el 70% al finalitzar un tractament si sobra part de la medicació.

“La xarxa de farmàcies, per la seva capil·laritat i proximitat amb el domicili del ciutadà, es converteix en l'establiment sanitari idoni per a albergar els Punts SIGRE. Al seu torn, com a professionals de salut de confiança, els farmacèutics tenim un paper essencial a l'hora d'assessorar, informar i conscienciar a la població sobre la importància, tant des del punt de vista sanitari com mediambiental, de no conservar medicaments a casa i reciclar-los correctament”, explica Jordi Casas, president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Així mateix, els diversos sondejos de SIGRE mostren que augmenten els ciutadans (57%) que són conscients que tirar residus d'antibiòtics a les escombraries o pel desguàs en lloc del Punt SIGRE és una mala pràctica que contribueix al desenvolupament i dispersió de les resistències bacterianes i, per tant, a la reducció de l'eficàcia d'aquests medicaments essencials per a la nostra salut.

L'ecodisseny d'envasos farmacèutics

L'esforç realitzat pel sector farmacèutic per a minimitzar l'impacte ambiental dels envasos de medicaments, aconseguint que siguin cada vegada més ecològics i sostenibles, és essencial per aconseguir les taxes de reciclatge de medicaments.

Així, segons es detalla a l'informe anual que SIGRE ha presentat a les autoritats mediambientals, amb el nou Pla Empresarial de Prevenció d'envasos del sector farmacèutic s'han aplicat un total de 421 iniciatives d'ecodisseny, que van permetre fer més sostenible 117 milions dels envasos posats al mercat. A més, s'ha produït un important increment en el nombre de companyies farmacèutiques que va aplicar alguna mesura d'ecodisseny, la qual cosa demostra el creixent compromís mediambiental dels laboratoris farmacèutics amb l'economia circular.