NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

Salut, Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya incorporen el Programa sobre el bon ús dels medicaments als centres educatius

  • La iniciativa pretén millorar els coneixements i les habilitats dels més joves en el maneig dels medicaments, entre ells dels antibiòtics
  • El Programa s’impartirà en gairebé una trentena de centres educatius de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona i començarà amb prop de 30 xerrades adreçades a uns 900 alumnes de 3r d’ESO
  • Farmacèutics comunitaris guiaran aquestes xerrades orientades a potenciar el consum adequat d’antibiòtics, ja que combatre la resistència a aquests fàrmacs és una de les prioritats del Pla de Salut 2021-2025


El Departament de Salut, conjuntament amb el Departament d’Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), impartiran xerrades informatives a una trentena de centres educatiusde l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona amb la voluntat d’informar i aconsellar sobre el bon ús dels medicaments. La iniciativa s’emmarca dins el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments (PESBUM) i consta de sessions impartides per farmacèutics comunitaris, per arribar directament als col·lectius més joves des de l’àmbit educatiu.

Les sessions, d’aproximadament una hora de durada i adreçades inicialment a uns 900 alumnes de 3r d’ESO, són de caràcter dinàmic i participatiu per ajudar les i els estudiants a comprendre i retenir els coneixements adquirits. Els centres seleccionats per participar en la prova han d’escollir un dels dos temes que ofereix el programa: “La importància de seguir bé els tractaments“, que treballa aspectes generals sobre els fàrmacs, i “Què cal saber sobre els antibiòtics?”, amb l’objectiu de promoure’n un consum adequat i reduir, així, la resistència a aquests fàrmacs.

Les xerrades, impartides per farmacèutics comunitaris, tenen com a finalitat fer reflexionar sobre la salut i la prevenció, així com parlar dels beneficis i de l’ús dels medicaments amb l’objectiu que els estudiants apliquin allò que han après en situacions de la vida quotidiana. Situacions com per exemple què fer amb els medicaments caducats, com cal actuar davant d’un error de medicació o en quins casos no és necessari prendre antibiòtics.

El Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya preveu potenciar el PESBUM a la farmàcia comunitària i l’educació de la població sobre el bon ús dels medicaments, específicament pel que fa al consum adequat dels antibiòtics.

Un programa d’educació sanitària en constant evolució

El PESBUM, Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments, neix el 2006 adreçat inicialment a les persones grans. En principi el programa estava dirigit pel Departament de Salut, en col·laboració amb l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC) i els col·legis oficials de farmacèutics de Lleida i Tarragona. Tres anys més tard es va estendre a tot el territori de Catalunya i, a partir de l’any 2014, el CatSalut n’assumeix la coordinació amb la col·laboració del Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i els quatre col·legis oficials de farmacèutics de Catalunya. A partir del 2019 l’àmbit del PESBUM s’amplia a diferents franges d’edat i col·lectius de població. Des de 2014 s’han realitzat més de 1.900 xerrades, que han comptat amb la participació de prop de 34.000 persones. Les enquestes realitzades han mostrat un grau de satisfacció molt elevat per part dels assistents i un impacte sobre els hàbits d’ús dels medicaments.

El mal ús dels antibiòtics pot tenir impacte negatiu en la salut de la població

Des del 2017, la utilització dels antibiòtics en la població ha anat disminuint any rere any, amb un clar descens els anys 2020 i 2021, molt marcats per la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, encara hi ha marge de millora, i d’aquí la importància de continuar conscienciant sobre el bon ús d’aquest tipus de medicació. Des del Servei Català de la Salut, la Gerència del Medicament, juntament amb del programa de vigilància unificat de les infeccions a Catalunya (VINCat), han desenvolupat indicadors de seguiment per mesurar l’adequació de la prescripció antibiòtica en segons quines patologies. Aquests indicadors són fonamentals pel treball que estan realitzant els PROA territorials, que són els programes d’optimització d’us d’antibiòtics amb l’objectiu de disminuir les resistències bacterianes.

La resistència als antibiòtics ocorre quan patògens com els bacteris muten amb el temps i deixen de respondre als medicaments. Com a resultat, les infeccions que aquests causen es tornen més difícils de tractar i contenir.

El Govern de la Generalitat és conscient d’aquesta problemàtica i la va incloure com una de les 9 prioritats al Pla de salut de Catalunya 2021-2025`.

Any rere any, les xifres sobre la resistència dels patògens als antibiòtics són cada cop més decebedores; es calcula que per l’any 2050 es perdran 10 milions de vides relacionades directament amb aquestes malalties en què els antibiòtics ja no podran fer efecte. Segons estudis recents, més d’1,29 milions de persones moren anualmentper infeccions que ja no poden ser tractades per antibacterians, sent ja la tercera causa de mort al món.

‘La resistència als antimicrobians, què puc fer jo?’

L’abast del problema fa que molta gent es pregunti com pot col·laborar per reduir aquest problema. A Catalunya, l’acció ‘La resistència als antimicrobians, què puc fer jo?’ pretén conscienciar a la població sobre els bons usos dels antibiòtics, sempre receptats per un professional de la salut i evitant en tot moment l’automedicació. Aquesta acció descriu cinc punts claus:

  • No automedicar-se: Usar antibiòtics només quan un professional de la salut els recepti.
  • Complir fins al final el medicament prescrit: Prendre sempre el tractament prescrit, encara que ens trobem millor abans d’acabar-lo.
  • Portar els antibiòtics sobrants a la farmàcia: No llençar els antibiòtics sobrants a les escombraries per evitar contaminar el medi ambient.
  • Mantenir hàbits higiènics: Rentar-nos les mans i manipular els aliments higiènicament.
  • Cuinar bé els aliments: Ajuda a eliminar els bacteris resistents als antibiòtics.