TRAMITACIÓ D'ALTA COM A COL·LEGIAT TRAMITACIÓ D'ALTA COM A COL·LEGIAT

 

Perquè et puguis donar d’alta com a col·legiat, és imprescindible haver cursat la llicenciatura/grau en Farmàcia.

La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades, segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

L'ingrés al Col·legi és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir la professió en qualsevol de les modalitats, sempre que el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

Si ets un professional col·legiat en un altre col·legi de l'Estat, hauràs de comunicar-ho al COFB abans de començar a exercir. En el cas dels farmacèutics intercomunitaris, es necessitarà un reconeixement del títol i pels extracomunitaris, una homologació d’aquest.

Per a més informació, consulta l'apartat Col·legiació del Portal de Transparència.

 

COL·LEGIACIÓ PRESENCIAL

Per col·legiar-te presencialment, només cal que presentis la següent documentació a la Secretaria del Col·legi:

  • Títol original expedit per la Facultat de Farmàcia o, en cas de no tenir-lo, còpia del resguard
  • Document Nacional d'Identitat (DNI) o NIE
  • Dades bancàries (compte corrent)
  • Certificat de baixa de col·legiació en cas de procedir d'un altre col·legi de farmacèutics.

 

HORARI:

Serà necessari sol·licitar cita prèvia: 

  • De dilluns a dijous: de 9 h a 14:30 h
  • Divendres: de 8:30 h a 14:30 h

Horari d'estiu (del 15 de juliol al 31 d'agost):
De dilluns a divendres: de 8:00 h a 14:30 h

 

COL·LEGIACIÓ ONLINE

Consulta com fer-ho a través del portal de tràmits del COFB