Concòrdia Farmacèutica Concòrdia Farmacèutica


Aquest any celebrem el 500 aniversari de la impressió de la Concòrdia de 1511. El COFB ha dedicat l’stand institucional d’INFARMA 2011 a la Concòrdia. Estava ubicat al passadís que comunica el Palau de Congressos amb el Palau Firal (estand H1).

 

Coneixes la Concòrdia de 1511?

 
Què és la Concòrdia?

A Barcelona, durant el segle XVI, el Col·legi d’Apotecaris de la ciutat edità impreses tres obres anomenades Concòrdies, la Concordie apothecariorum Barchinone in medicinis compositis..., el 1511, la Concordie pharmacopolarum Barchinonensium: in medicinis compositis..., el 1535, i la Concordia Pharmacopolarum Barcinonensium de componendis medicamentis compositis..., el 1587. La Concòrdia per antonomàsia és la primera, l’editada el 1511. Enguany, el 22 d’octubre segons el colofó del llibre, fa 500 anys que l’impressor barceloní Carles Amorós l’acabà d’imprimir.

Per què és tan important aquesta obra?

És importantíssima, més per la seva funció i raó de ser que no pas pel seu estricte contingut. A l’igual que les dues Concòrdies posteriors, és un receptari, una successió de receptes medicinals agrupades per naturalesa: confeccions, pólvores, xarops, píndoles, ungüents, emplastres, olis, etc. La seva importància rau en el fet de ser un receptari de seguiment i compliment obligat per part de tots els apotecaris de la ciutat, la qual cosa converteix l’obra en una autèntica farmacopea, essent, per antiguitat, la segona farmacopea del món occidental, només precedida pel Receptari Florentí (Florència, 1498), la primera dels territoris de l’actual Regne d’Espanya i la primera redactada per apotecaris.

Què va impulsar la creació de la primera Concòrdia i qui hi va estar involucrat?

La Concòrdia fou feta, editada i costejada pel Col·legi d’Apotecaris de la Ciutat de Barcelona, corporació que havia estat creada per ordinació de la Ciutat el 1445. Els apotecaris de la ciutat, que eren una cinquantena, eren ben conscients que calia posar-se tots d’acord quant a la preparació de les composicions, ingredients, quantitats i modus operandi, per tal de no desviar-se de la doctrina mèdica i per tal d’evitar les diferències de sabor i de color que una mateixa medecina prenia, segons l’apotecari que la feia. El 1510, un any abans de l’edició de la primera Concòrdia, Ferran II concedí al Col·legi d’Apotecaris de Barcelona un esperat primer Reial privilegi. En endavant, els apotecaris de la ciutat ja podien reunir-se lliurement per tractar assumptes propis de l’ofici, possibilitant concòrdies i pactes, i també fer tarifa dels preus de les medicines.

Quants exemplars es conserven?

Cal dir que fins l’any 1942, no solament no es coneixia cap exemplar de la Concòrdia de 1511, sinó que, a més, es dubtava que hagués estat mai impresa. Només es tenia algun indici i es creia que la Concòrdia de 1535 havia estat la primera. El 1943, el farmacèutic de Valls Dr. Francesc Ballester (1875-1950) feia públic que havia descobert entre els llibres antics dels seus avantpassats un exemplar, encara que incomplet, de la Concòrdia de 1511, la qual cosa causà gran rebombori entre els historiadors. Uns anys més tard, a Mataró, aparegué un segon exemplar, també incomplet. Tots dos foren adquirits per un conegut bibliòfil barceloní, que optà per completar l’exemplar de Valls amb els fulls corresponents de l’exemplar de Mataró. El 1979, el Dr. Josep M. Suñé, Catedràtic d’Història de la Farmàcia i Legislació Farmacèutica, assolí que la Universitat de Barcelona adquirís per a la Facultat de Farmàcia l’exemplar completat i les restes de l’altre. Fins l’actualitat, no se n’ha descobert cap més d’exemplar.

Com es celebrarà aquest 500 aniversari?

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya encetà l’Any Concòrdia el passat 2 de juny de 2010 amb el discurs d’ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra. M. Montserrat Duch Noves aportacions sobre el retrobament de la Concòrdia de 1511. Aquesta corporació té programades fins el 22 d’octubre de 2011 sis activitats commemoratives de diversa naturalesa. La UB, amb la Facultat de Farmàcia i la col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèutica, prepara una gran exposició sobre Farmàcia que s’inaugurarà l’octubre. La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia ha encetat ja un cicle de conferències sobre les Concòrdies i es proposa dedicar les X Jornades d’Història de la Farmàcia a aquesta temàtica. D’altra banda, el COFB dedicarà l’stand institucional d’INFARMA 2011 a la Concòrdia, a la vegada que està previst un acte on intervindran els representants de les esmentades entitats que commemoren l’efemèride.

Preguntes respostes per l'expert Xavier Sorní Esteva per a la revista col·legial [I]CoFB.
Sorní és doctor en Farmàcia, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, president de la Secció 5a d'Història, Legislació i Deontologia farmacèutiques de l'esmentada Acadèmia i president de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia.