El Col·legi en xifres

 

» Més de 8.550 col·legiats

El Col·legi agrupa actualment més de 8.550 farmacèutics, xifra que creix any rere any.

» Més de 7.900 farmacèutics en contínua formació

Cada any més de 7.900 farmacèutics col·legiats segueixen els programes de formació organitzats pel Col·legi, que aposta per la formació continuada com a eina bàsica per al desenvolupament professional.

» Més de 196.000 consultes anuals

El Col·legi proporciona als seus membres informació actualitzada sobre temes relacionats amb els medicaments, ofereix assessorament jurídic i resol consultes sobre la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

» 1.283.502 connexions al web dels col·legiats

Els farmacèutics accedeixen a través de la web dels col·legiats a informació pràctica per a la seva activitat diària (actualitat científica, activitats col·legials, alertes farmacèutiques, borsa de treball, etc.).

» 1.157.758 visites al web de salut

El web de salut del Col·legi www.farmaceuticonline.com, adreçat als ciutadans, ofereix continguts sobre salut i, entre d'altres serveis, disposa d'un localitzador de les farmàcies obertes més properes.

» Beques Col·legials

El COFB concedeix anualment beques a diferents projectes per fomentar la recerca en el sector farmacèutic.