Validació de diplomes Validació de diplomes

El COFB posa a disposició del públic en general un sistema per validar els diplomes emesos per l'entitat. Aquest servei permet a qualsevol persona física o jurídica consultar les dades d'un diploma coneixent el seu codi de verificació.

Com fer la validació?

1. Introduir al camp “codi de verificació” el número que consta al peu del diploma

2. Obrir el document descarregat per procedir a la validació

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament de Formació (93 244 07 10 Ext.522), o bé mitjançant els nostres canals habituals.

Validacio certificats


Validar