Validació de certificats Validació de certificats

El col·legi posa a disposició del públic en general un sistema per validar els certificats emesos per l'entitat.

Aquest servei permet a qualsevol persona física o jurídica consultar les dades d'un diploma o certificat coneixent el seu número de referencia.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres per qualsevols dels nostres canals habituals.Validar