Última hora Última hora

Els farmacèutics recorden en el seu Dia Mundial el que aporta la professió per millorar la salut de les persones

22/09/2017


 25 de setembre, Dia Mundial del Farmacèutic:
“De la recerca a l’assistència sanitària: el farmacèutic al seu servei”

  • En són exemples els diferents serveis que s’ofereixen a les farmàcies en col·laboració amb altres professionals sanitaris, com els programes de detecció precoç del càncer de còlon i recte i VIH i el d’intercanvi de xeringues
  • D’entre els 10.955 farmacèutics de Catalunya predomina el perfil femení, que representen el 73% de col·legiats, i la franja d’edat més nombrosa és la que va dels 35 a menys de 45 anys
     

Barcelona, 22 de setembre de 2017.- El proper 25 de setembre se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic, una commemoració organitzada per la Federació Farmacèutica Internacional (FIP) que aquest any porta per lema “De la recerca a l’assistència sanitària: el farmacèutic al seu servei”. Amb aquest missatge s’ha volgut, d’una banda, incidir en les aportacions de la professió farmacèutica a la salut des dels diferents àmbits d’exercici de la professió; d’altra banda, destacar la tasca que es realitza des de la proximitat i accessibilitat de la farmàcia comunitària, així com la participació del farmacèutic en els processos de reconeixement dels problemes de salut, la investigació, el desenvolupament de nous medicaments i la formació de futurs professionals de la salut.

Més de 8.600 farmacèutics de Barcelona vetllen pel benestar de les persones des de les farmàcies, hospitals i salut pública, entre d’altres  

Tot això és possible gràcies als més de 8.600 farmacèutics de Barcelona que treballen des dels diferents àmbits d’exercici de la professió -5.470 a les més de 2.300 farmàcies de la província, 51 a investigació i docència, 71 a salut pública, 289 a hospitals, 106 a la distribució i 194 a anàlisis clíniques, entre d’altres- per millorar la salut i el benestar de les persones.

La col·laboració entre els diferents professionals del sector també ha quedat recollida als materials que ha dissenyat el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos amb motiu d’aquesta efemèride: un cartell per als farmacèutics, un vídeo commemoratiu i imatges per compartir a les xarxes socials amb el hashtag #dmf2017.

Què ofereix el farmacèutic a la població?

Exemples d’aportacions que fa el farmacèutic a la societat són els diferents serveis que s’ofereixen a les farmàcies en col·laboració amb altres professionals sanitaris. Aquest és el cas dels programes de reducció de danys, gràcies als quals més de 70 farmàcies de Barcelona han col·laborat en la detecció precoç del VIH, més de 670 pacients s’han beneficiat del Programa de manteniment amb metadona en què participen 90 farmàcies i més de 240 han contribuït, mitjançant el Programa d’Intercanvi de xeringues, a recollir xeringues i proporcionar kits estèrils als usuaris.

També es troba el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, en el marc del qual 1.051 farmàcies han atès 234.826 persones, i el programa de farmàcies sentinelles,que s’ha ampliat recentment a 60 farmàcies de Catalunya amb l’objectiu d’aportar informació sobre l’ús dels medicaments per obtenir dades que es puguin integrar en sistemes de vigilància d’altres professionals sanitaris. 

La farmàcia a Catalunya

Quants col·legiats hi ha a Catalunya? El nombre de farmacèutics a Catalunya s’ha anat estabilitzant en els darrers tres anys, així per a l’any 2016 el nombre total és de 10.955, un 1,70% més que l’any anterior: 8.695 a la província de Barcelona, 886 a Girona, 839 a Tarragona i 535 a Lleida.

En quins àmbits exerceixen? 7.100 (el 64,81%) desenvolupen la seva tasca professional en alguna de les 3.182 farmàcies del territori, fet que suposa una mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia. Alhora, un important percentatge de col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels farmacèutics, com és el cas de l’àmbit de la salut pública, anàlisis clíniques, indústria i distribució farmacèutica. D’altra banda, l’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies dels Col·legis remarca l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia, l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolupar des de diferents formes d’exercici de la professió.

Quin perfil predomina? El perfil del llicenciaten farmàcia és femení – ja que representen el 73% de col·legiats – i, pel que fa a les edats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats a Catalunya és la que va dels 35 a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta fins a un 78% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de a partir de 65 anys, hi ha un 51,99% de dones i un 48,01% d’homes.

Com es distribueixen les farmàcies al territori? Una de les característiques distintives de la farmàcia és la seva distribució, ja que gràcies a criteris geogràfics i demogràfics recollits en la legislació, es garanteix que el 99% de la població disposi d’una farmàcia on viu.

La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom, evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals.

Catalunya va ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei 31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya. L’extensa xarxa farmacèutica de Catalunya -3.182 oficines de farmàcia i 113 farmacioles-, fa que la ràtio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa. Concretament a Catalunya, hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.350 habitants i 1 farmacèutic comunitari per cada 1.053 habitants, aproximadament, a l’any 2016.

A aquesta nota de Portalfarma podeu consultar també dades sobre l’exercici de la professió al conjunt de l’Estat

Per a més informació: 
Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)
Telèfon: 93 244 07 28 / 18 
premsa@cofb.net