Última hora

 

Un mètode per a la determinació simultània de citostàtics podria fer més eficaç el tractament del càncer

 

  • El procediment analitza el plasma sanguini per cromatografia líquida amb detecció per espectrometria de masses i quantifica, simultàniament, fins a 20 dels citostàtics més utilitzats a l’Hospital Vall Hebron
  • La investigació ha estat becada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que ja ha obert una nova convocatòria per al present curs. Es poden presentar projectes fins el 23 d’abril

Barcelona, 9 d'abril de 2014. - Malgrat que actualment el càncer és una de les principals causes de mort a nivell mundial, cada any s’incrementa el nombre de pacients que sobreviuen gràcies, sobretot, a la recerca en nous i millors tractaments, entre els quals els fàrmacs citostàtics són encara els principals agents terapèutics. Aquesta és la premissa que han tingut en compte cinc investigadors –Josep Maria Guiu, Ramon Martí, Elena Garcia, Maria Josep Carreras, Josep Monterde– per desenvolupar i validar un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell, el Vall Hebron, amb l’objectiu de guanyar eficàcia en el tractament d’aquesta malaltia.

La teràpia amb fàrmacs citostàtics té com a especial rellevància que petites modificacions en les dosis poden reduir l’efecte antitumoral o provocar un augment de la toxicitat d’aquests medicaments. Això implica la necessitat d’individualitzar al màxim el tractament a cada pacient i una utilització més eficaç i segura d’aquests medicaments.

El projecte, becat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona durant el curs 2012-2013 i realitzat en col·laboració del Grup de Recerca en Patologia Mitocondrial i Neuromuscular del Vall d’Hebron Institut de Recerca i del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, consisteix en l’anàlisi del plasma sanguini per cromatografia líquida amb detecció per espectrometria de masses i permet quantificar, simultàniament, fins a 20 dels citostàtics més utilitzats en aquest centre hospitalari.
Gràcies a aquests tipus de mètodes es pot determinar la quantitat de citostàtics en la sang dels pacients i així disposar de més informació a l’hora d’individualitzar els tractaments antitumorals dels pacients amb càncer.
La convocatòria per a les beques 2014/2015 ja està oberta. Es poden presentar projectes fins al 23 d’abril. Podeu consultar més informació aquí.

Autors de l’estudi “Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell”:
Josep Maria Guiu, Ramon Martí, Elena Garcia, Maria Josep Carreras, Josep Monterde


Per a més informació:

Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Telèfon: 93 244 07 28 / 18