Què és el Col·legi?

 

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (COFB) és la institució que representa els més de 8.000 farmacèutics que exerceixen la professió en els seus diversos àmbits: hospitals, oficines de farmàcia, atenció primària, indústria, salut pública, laboratoris d'ànalisis clíniques, investigació i docència... i posa al seu abast els serveis i activitats necessàries perquè puguin ampliar els seus coneixements, desenvolupar les seves capacitats professionals i contribuir de forma decisiva a millorar la salut de la població. L'excel·lència i l'ètica professional són els valors que guien les actuacions del Col·legi.

Presentació institucional del Col·legi "Amb esperit de servei"

Estatuts Estatuts

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2008

 

  • Política de Qualitat COFB   
  • Certificat Norma ISO 9001:2008                               
Codi Deontològic Codi Deontològic

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi deontològic, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar la dels farmacèutics.