Què oferim als col·legiats? Què oferim als col·legiats?

Els col·legiats tenen accés a tots els serveis que s'ofereixen des del COFB per tal de facilitar l'exercici de la professió i el desenvolupament com a professionals.
expandir  encoger
Assessorament

Assessorament Jurídic

Informació sobre aspectes jurídics generals relacionats amb la professió, sobre intal·lacions i trasllats d'oficines de farmàcia (legislació aplicable) i sobre la responsabilitat civil i penal dels farmacèutics en qualsevol àmbit de l'actuació professional. Ens ocupem del procés administratiu legal inherent a la tramitació de sol·licituds per autoritzar la instal·lació, el trasllat i la compravenda d'oficines de farmàcia i en fem el seguiment.

Assessorament fiscal

Orientació sobre qüestions relacionades amb tota mena d'impostos tant estatals (IRPF) com locals (llicència d'obertura), patrimonials (IVA) i d'arrendaments (LAU). Resolució de dubtes que puguin sorgir sobre les actuacions d'hisenda en inspeccions, requeriments, etc.

Assessorament deontològic

Assessorament per desenvolupar l'activitat professional amb els principis de l'ètica i la deontologia professionals. A través del Servei d'Inspecció, el Col·legi vetlla perquè  l'exercici de la professió s'ajusti a les disposicions legals d'aplicació i també a les normes ètiques, deontològiques i reglamentàries que s'hi refereixin. Així mateix, participa en l'acreditació de pàgines web de les oficines de farmàcia i atén consultes i les possibles queixes que es puguin derivar de l'actuació dels professionals.

Assessorament finacer

Orientació a través d'un assessor financer per buscar la millor solució per adquirir una farmàcia, respondre a les consultes sobre operacions especials de finaçament, inversions o estudiar la millor forma d'inversió en funció dels recursos i el perfil inversor.

Beques col·legials

El Col·legi convoca dues beques per curs per ajudar al desenvolupament de projectes relacionats amb l'atenció i la recerca farmacèutiques, la salut pública i altres activitats professionals de l'àrea de la farmàcia. Cada beca té una dotació de 9.000€ i una durada màxima d'un any.

Biblioteca

Els col·legiats poden gaudir d'un servei d'informació i de cerca bibliogràfica de temes relacionats amb la farmàcia (alimentació, dermofarmàcia, farmacologia i terapèutica, homeopatia i plantes medicinals, legislació, etc.) A més, poden sol·licitar un seguiment dels nous treballs publicats sobre temes que siguin del seu interès per tal d'estar al dia de les novetats.

Així mateix, el Col·legi s'encarrega de localitzar articles científics a través d'altres biblioteques especialitzades: centres de salut, universitats, laboratoris o organitzacions científiques nacionals i internacionals.

Borsa de treball

Pràctica, fàcil d’utilitzar i amb una oferta de qualitat. La Borsa de treball online del Col·legi permet a les empreses publicar i gestionar les seves ofertes i als candidats, consultar-les i inscriure’s en el moment que desitgin, així com actualitzar la informació del seu perfil. S’accedeix a www.cofb.cat.  

Certificació digital

Emissió, renovació i revocació del certificat digital, eina que permet enviar i consultar dades per Internet de manera segura i ràpida, prèvia identificació com a professional col·legiat, a més del mateix Col·legi, davant d'altres institucions com, per exemple, Hisenda.

Per a més informació feu clic aquí

Correu electrònic: @cofb.cat

Una adreça de correu electrònic que t'identifica com a farmacèutic.

Formació

Un dels objectius prioritaris del Col·legi és la formació continuada dels professionals. A través de seminaris, cursos, jornades i conferències es busca garantir l'actualització de coneixements, que afavoreixin la motivació i la millora dels serveis que oferim com a professionals.

Els cursos abasten tots els àmbits de la professió, des de l'atenció farmacèutica, les drogodependències, la sanitat ambiental, l'alimentació i la nutrició, les anàlisis clíniques, la dermofarmàcia, la farmàcia hospitalària, la indústria, les plantes medicinals, aprenentatge d'eines tecnològiques i adquisició d'habilitats.

Aquí pots consultar el programa formatiu.

Informació del medicament

Informació immediata i contrastada sobre fàrmacs (altes i baixes, indicacions, dosis, interaccions, efectes adversos, composició i equivalències de medicaments estragers), fórmules magistrals (confirmació de dosi i elaboració), legislació (estupefaents, psicòtrops i especial control mèdic), interpretació d'anàlisis clíniques, dermofarmàcia, alimentació i nutrició, plantes medicinals i homepatia.

Consulta personalitzada amb l'atenció de farmacèutics especialitzats, a través de telèfon, correu electrònic, fax o correu postal.

Itaca Farmacèutica. Programa d'Ajuda al farmacèutic malalt

Els professionals sanitaris sovint es troben que estan preparats per atendre les necessitats de salut dels qui els envolta, però quan es tracta de tenir cura d’ells mateixos poden no tenir la mateixa actitud ni comportament. Per tal d’oferir ajuda als farmacèutics que estiguin en aquesta situació, el Col·legi va posar en marxa al 2012, en col·laboració amb la Fundació Galatea, el programa Itaca Farmacèutica. 

  • En què consisteix? Es tracta d’un programa específic i pioner a Europa que presta una atenció gratuïta als farmacèutics que pateixen problemes de salut mental i/o addicions a drogues no integrades socialment, incloent psicofàrmacs i alcohol. 
  • Com s’hi pot accedir? Trucant al telèfon 902 36 24 92. Una unitat de tractament específica oferirà una atenció integral, especialitzada i personalitzada totalment confidencial.
  • Per a més informació:

          » Presentació del Programa

          » Preguntes i respostes més freqüents

          » Vídeo Itaca Farmacèutica

També podeu ampliar la informació o realitzar consultes prèvies a la utilització del servei contactant amb el COFB de forma confidencial a través del telèfon especial 93 244 07 58 o itaca@cofb.cat

Si pots tenir aquest problema o coneixes algú que el pugui estar patint, recorda que el silenci o defugir-ho només l’agreujarà.

Participació en projectes i estudis per al desenvolupament de la professió

El Col·legi ofereix la possibilitat de participar com a col·legiat en els projectes, estudis o campanyes sanitàries que dissenya i duu a terme per contribuir al desenvolupament de la professió i a la millora de la qualitat i el valor afegit que aporta al sistema sanitari.

Des del COFB s'elaboren protocols relacionats amb l'atenció farmacèutica: Sistemes Personalitzats de Dosificació, cessació tabàquica, intervenció farmacèutica en l'excés de pes, dispensació, programa de manteniment amb metadona o programa d'intercanvi de xeringues. A més de documents com els manuals de qualitat tant per a l'oficina de farmàcia com pels serveis de farmàcia d'hospital.
Trobareu més informació sobre com participar en els grups de treball del Col·legi o formar part d'una vocalia, fent clic a sobre del que us interessi.

Publicacions electròniques i en paper


El COFB ha posat en marxa el seu Blog, una nova eina comunicativa que vol facilitar la difusió de l’activitat del Col·legi i dels farmacèutics. En aquest espai es podran trobar notícies i opinions sobre el sector, sobre l’activitat del COFB i la professió, a través de continguts, vídeos i imatges.


A través dels butlletins electrònics del Col·legi –de subscripció voluntària-, els col·legiats poden rebre totes aquelles notificacions de caràcter urgent que requereixen de la seva actuació com a farmacèutics; un recull electrònic diari de les notícies de premsa publicades als mitjans de comunicació, generals i especialitzats relacionades amb el sector salut; activitats de formació en marxa, novetats científiques, l'actualitat del Col·legi; les propostes d'oci i cultura vigents i les promocions especials.
 

Trimestralment, el Col·legi edita la Circular Farmacèutica, la publicació científica del Col·legi que recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel Col·legi. El rigor en el tractament dels temes i el prestigi dels autors dels articles fan d'aquesta publicació una via molt efectiva per donar a conèixer les novetats terapèutiques així com continguts relacionats amb l'atenció farmacèutica o la salut pública.

Suport informàtic

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan cada dia més presents en les nostres tasques habituals. Des del Col·legi oferim cada cop més serveis basats en l'entorn d'Internet. Encara que fàcils d'utilitzar, degut als ràpids canvis que es produeixen en la tecnologia, sempre poden aparèixer problemes i sobretot dubtes quan en fem ús.

Per tal de facilitar aquesta tasca, i amb la intenció que els col·legiats tinguin un lloc de referència on adreçar-se, el COFB ofereix el servei d'atenció telefònica. Des d'aquest punt d'atenció es pot obtenir resposta a tots aquells dubtes tècnics que apareguin quan s'utilitzin les TIC, sobre tot amb els serveis telemàtics que dóna el Col·legi: accés a Internet, accés al web, utilització del correu electrònic, borsa de treball, descàrrega i configuració de programes, enviament del fitxer de la TSI, utilització del certificat digital, etc.

Tràmits

Assessorar i tramitació de les sol·licituds de nomenaments de les diferents categories professionals en els àmbits de l'oficina de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, centres de distribució farmacèutica i altres modalitats d'exercici professional; canvis de titularitat de l'oficina de farmàcia; obtenció de certificats i el carnet col·legial; registre de títols; reconeixement de signatures i possibilitat de compulsar documents.