Missió

 

Impulsar la professió farmacèutica i defensar els legítims interessos dels col·legiats és l'eix central de l’activitat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

El COFB treballa per estar al dia de les novetats en tots els àmbits d'exercici de la professió i per influir i comunicar les opinions del col·lectiu a la societat.

Amb els seus projectes i activitats, el Col·legi fa palès el seu interès i compromís amb la salut dels ciutadans, que guien i mouen l'actuació del COFB i que continuaran fent-ho en el futur. En aquest sentit, té un ferm compromís amb la qualitat dels serveis que s'ofereixen des de les farmàcies i aposta per ampliar-los en el marc d'una cartera de serveis definida.

Moltes de les iniciatives de la institució es contemplen des d'una perspectiva interdisciplinària i en col·laboració amb la resta d'agents de salut.

Finalitats:

» Defensar els interessos generals dels seus membres.

» Vetllar per l'excel·lència en l'actuació dels professionals.

» Impulsar la professió, reclamant el seu reconeixement social i econòmic.

» Representar al col·lectiu farmacèutic davant les autoritats, institucions i societat en general.

» Ordenar l'exercici general de la professió conforme la legislació vigent.

» Promoure i facilitar els serveis i les activitats necessàries per al correcte desenvolupament professional del col·legiat.

» Protegir els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels col·legiats.