Comunicació INFARMA Comunicació INFARMA 

www.infarma.es


 

Infarma reuneix dos esdeveniments de gran interès per al sector farmacèutic: la Trobada Europea de Farmàcia, en la qual ponents de diversos països europeus aporten la seva experiència i reflexions per abordar els principals temes d'interès per a la Farmàcia en l'actualitat, i el Saló de Medicaments i Parafarmàcia, en el qual expositors de diferents sectors (empreses, laboratoris, institucions, ONG, mitjans de comunicació, etc.) presenten els seus productes i novetats.


Infarma 2015 Barcelona
 

Departament de Comunicació COFB
premsa@cofb.net 
93 244 07 10 / 28


Infarma 2016 Madrid


Departament de Comunicació
Clara Álvarez Fernández
clara.alvarez@cofm.es 
Tel. 91 406 83 81 - Fax 91 406 84 63