Història

 

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) és una institució centenària que va néixer l'any 1898, amb la publicació del Reial Decret de creació dels col·legis oficials provincials de metges i farmacèutics.

En els seus inicis, la institució comptava amb 500 col·legiats. La implicació i dedicació del COFB en tots els canvis que s'han produït en el món farmacèutic i social l'han convertit en una institució forta amb un pes rellevant en l'àmbit sanitari, tant català com estatal.

L'aposta constant del Col·legi pel progrés de la professió es reflecteix en estratègies i eines que representen un ajut en el dia a dia del farmacèutic i que el preparen per afrontar el futur amb garanties. L'anticipació de possibles escenaris marca l'activitat del Col·legi, així com el seu interès per l'aplicació de la tecnologia i per totes aquelles iniciatives que augmenten les competències dels professionals col·legiats.