Un mètode per a la determinació simultània de citostàtics podria fer més eficaç el tractament del càncer
 
• El procediment analitza el plasma sanguini per cromatografia líquida amb detecció per espectrometria de masses i quantifica, simultàniament, fins a 20 dels citostàtics més utilitzats a l’Hospital Vall Hebron

• La investigació ha estat becada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que ja ha obert una nova convocatòria per al present curs. Es poden presentar projectes fins el 23 d’abril

Barcelona, 9 d’abril del 2014. - Malgrat que actualment el càncer és una de les principals causes de mort a nivell mundial, cada any s’incrementa el nombre de pacients que sobreviuen gràcies, sobretot, a la recerca en nous i millors tractaments, entre els quals els fàrmacs citostàtics són encara els principals agents terapèutics. Aquesta és la premissa que han tingut en compte cinc investigadors –Josep Maria Guiu, Ramon Martí, Elena Garcia, Maria Josep Carreras, Josep Monterde– per desenvolupar i validar un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell, el Vall Hebron, amb l’objectiu de guanyar eficàcia en el tractament d’aquesta malaltia.

La teràpia amb fàrmacs citostàtics té com a especial rellevància que petites modificacions en les dosis poden reduir l’efecte antitumoral o provocar un augment de la toxicitat d’aquests medicaments. Això implica la necessitat d’individualitzar al màxim el tractament a cada pacient i una utilització més eficaç i segura d’aquests medicaments.

El projecte, becat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona durant el curs 2012-2013 i realitzat en col·laboració del Grup de Recerca en Patologia Mitocondrial i Neuromuscular del Vall d’Hebron Institut de Recerca i del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, consisteix en l’anàlisi del plasma sanguini per cromatografia líquida amb detecció per espectrometria de masses i permet quantificar, simultàniament, fins a 20 dels citostàtics més utilitzats en aquest centre hospitalari.

Gràcies a aquests tipus de mètodes es pot determinar la quantitat de citostàtics en la sang dels pacients i així disposar de més informació a l’hora d’individualitzar els tractaments antitumorals dels pacients amb càncer.

La convocatòria per a les beques 2014/2015 ja està oberta. Es poden presentar projectes fins al 23 d’abril. Podeu consultar més informació aquí Veure [+].

 
Autors de l’estudi “Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell”
:
Josep Maria Guiu, Ramon Martí, Elena Garcia, Maria Josep Carreras, Josep Monterde
 

Per a més informació:
Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Telèfon: 93 244 07 28 / 18 - premsa@cofb.net 

Formar-se en fitoteràpia? 10 anys d’un interès creixent entre els farmacèutics
 
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en col·laboració amb Laboratoris Diafarm compleixen 10 anys oferint formació en aquesta matèria amb el curs de “Fitoteràpia aplicada” i la demanda continua

• Aquest mes d’abril, el portal de formació online Àgora Sanitària llença una nova edició del curs, que durant tot aquest temps ha interessat a més de 3.500 alumnes

• Ma José Alonso (COFB) i Laura Bestué (Diafarm) fan un repàs a l’evolució del camp de la fitoteràpia en els últims deu anys coincidint amb el Xè aniversari del curs en aquest vídeo

Barcelona, 8 d’abril de 2014. El consum cada vegada més elevat de plantes medicinals és un dels factors que explica per què el curs “Fitoteràpia aplicada”, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) en col·laboració amb Laboratoris Diafarm, ha aconseguit complir 10 anys de vida i segueix despertant l’interès dels farmacèutics, que busquen capacitar-se per fer una recomanació activa també en el camp de la fitoteràpia. El proper mes d’abril, el portal de formació online Àgora Sanitària (www.agorasanitaria.com) llença una nova edició del curs, pel qual ja han passat més de 3.500 alumnes.

Gràcies a la formació els farmacèutics estan capacitats per recomanar la fitoteràpia en un grup més ampli de patologies, ja que coneixen les noves indicacions, tenen clares les interaccions que poden presentar i segueixen uns protocols d’actuació sobre quan indicar plantes i quan derivar al metge.

La nova edició d’Àgora Sanitària busca cobrir les següents necessitats formatives detectades en els farmacèutics: voluntat d’actualitzar-se en símptomes menors per poder indicar productes que no necessiten prescripció mèdica, interès en augment per la formació online i la necessitat que els programes aportin solucions al dia a dia professional. Alhora, aquesta edició té com a novetat que ofereix per primer cop una versió per a tècnics de farmàcia.

Teràpia amb futur

Cada vegada s'obren més expectatives a l'ús de la fitoteràpia”, explica Maria José Alonso. “Segons estudis poblacionals del 2012 realitzats pel Centre d’Investigació en Fitoteràpia (Infito), més d'un terç de la població consumeix plantes medicinals. Això es tradueix a que en l'actualitat apareixen noves oportunitats en prevenció, tractament i com a complement de tractaments convencionals".

El mateix opina Laura Bestué, des de Laboratoris Diafarm: “Arran del creixement que està experimentant la fitoteràpia, les persones demanen assessorament als professionals de la salut”. Tenint això en compte, "des de Diafarm creiem que tractaments naturals com la fitoteràpia, constitueixen una font excepcional de solucions per la salut i el benestar; es per això que valorem i promovem accions i productes basats en la fitoteràpia".

Per tal de commemorar els 10 anys de “Fitoreràpia Aplicada”, Maria José Alonso i Laura Bestué fan un repàs a l’evolució de la fitoteràpia lligada a la història del curs en aquest vídeo Veure [+] gravat per al portal de formació online Àgora Sanitària (www.agorasanitaria.com)

Formació en contínua evolució

Dels més de 3.500 alumnes que ha tingut el curs durant aquesta dècada, 744 l’han cursat de forma online. La coordinadora, Maria José Alonso, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, juntament amb Laura Bestué, farmacèutica, Màster Plantes Medicinals del COFB i formadora tècnica de Laboratoris Diafarm; Josep Allué, farmacèutic comunitari, professor titular de fisiologia vegetal de la Facultat de Biociències de la UAB, i Ignacio Bachiller, metge i President de la Societat Asturiana de Fitoteràpia, han estat els encarregats de tutoritzar les classes. Al llarg d’aquest temps el format ha estat un dels canvis més notoris del curs. Mentre que en els seus inicis era en CD i es feia de forma individual a casa, ara és online i facilita el contacte entre els experts i els alumnes, farmàcies que ja treballen la fitoteràpia o bé oficines que l’estan iniciant. Pel que fa a continguts, les actualitzacions van en la línia d’incorporar les novetats que van apareixent en el camp de la fitoteràpia.

El curs de Fitoteràpia aplicada d’Àgora Sanitària començarà el 14/04/2014. El programa es pot consultar a www.agorasanitaria.com, o a través del correu electrònic: info@agorasanitaria.com. Les inscripcions són obertes aquí Veure [+]

Per a més informació:
Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)
premsa@cofb.net / Tels. 93 244 07 28 / 18

Patrocina:

 

Les farmàcies catalanes no han cobrat les receptes dispensades al febrer
 
Barcelona, 7 d’abril de 2014
.- L’Administració segueix incomplint el termini de pagament que marca el Concert signat entre el CatSalut i les farmàcies catalanes: el passat 5 d’abril no va pagar als farmacèutics la factura corresponent als medicaments dispensats durant el mes de febrer d’aquest any, que ascendeix a 105,7 milions d’euros. A aquesta factura se li suma la del mes de gener (116,9M€), que els farmacèutics haurien d'haver cobrat el passat 5 de març. En total, a dia d’avui s’acumulen dos mesos de deute: gener i febrer de 2014, 222,6 milions d’euros.

Seguint en la línia dels darrers mesos, si no hi ha cap canvi en el calendari provisional de pagaments anunciat per la Generalitat, fins al proper 30 d’abril els farmacèutics no cobraran els medicaments que van dispensar durant el mes de gener, és a dir, els cobraran amb 55 dies de retard respecte al dia que marca el Concert vigent signat amb el CatSalut.

Per a més informació:
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC)
premsa@cofb.net / Tels. 93 244 07 28 / 18

Sis farmacèutics d’hospital dissenyen una eina informàtica per millorar la seguretat en medicaments pediàtrics
 
• L’aplicació consisteix a presentar fitxes de 141 fàrmacs per administració intravenosa a la població pediàtrica

• El projecte s’ha desenvolupat amb el suport de la beca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

S’acaba d’obrir la convocatòria per a les beques del proper curs. Es poden presentar projectes fins el proper 23 d’abril

Barcelona, 1 d’abril de 2014. Sis farmacèutics de l’Hospital Sant Joan de Déu –Miquel Villaronga, Rosa Farré, Anna Mas, Joan Vinent, Maria Goretti i Cristina Latre– han desenvolupat, gràcies a la beca que els va atorgar el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona durant el curs 2012-2013, una eina informàtica que pretén augmentar la seguretat en l’ús de medicaments pediàtrics.

L’aplicació, amb format Microsoft ACCESS, contindrà fitxes de 141 medicaments per administració intravenosa a la població pediàtrica que oferiran informació relacionada amb els sèrums compatibles, límits de concentració i compatibilitats amb la nutrició parental. Al seu torn, el contingut s’actualitzarà des del Servei de Farmàcia i es podrà consultar des de les unitats assistencials.

Aquest projecte ha estat creat principalment per donar solució a tres problemes. En primer lloc, fer front a les peculiaritats especials de la medicació via intravenosa, que dificulta aconseguir una farmacoteràpia efectiva i segura. En segon lloc, evitar que els errors de medicació siguin més freqüents en nens que en adults perquè habitualment les especialitats farmacèutiques estan registrades per a dosis d’adults. Per últim, millorar la compatibilitat entre diferents medicaments i contrarestar així l’inconvenient, en casos crítics, d’administrar-los per separat.

Totes aquestes mesures, que donen resposta a una necessitat del dia a dia del personal d’infermeria, complementen la informació d’altres fonts disponibles i el seu suport informàtic permet que sigui una eina dinàmica i en contínua actualització.

La convocatòria per a les beques 2014/2015 ja està oberta. Es poden presentar projectes fins al 23 d’abril. Podeu consultar més informació aquí Veure [+].

•Autors de l’estudi “Administració endovenosa de medicaments a pediatria: disseny i implementació d’una nova eina informàtica”:
Miquel Villaronga, Rosa Farré, Anna Mas, Joan Vinent, Maria Goretti i Cristina Latre

Per a més informació
Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Telèfon: 93 244 07 28 / 18 - premsa@cofb.net