Cursos Cursos
CERCA LES ACTIVITATS
 
 

REDUCCIÓ DE RISCOS EN LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA SUBSTÀNCIES D’ABÚS: OMA CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN L’ADOLESCÈNCIA

2019-04-09 ( Les inscripcions comencen el 2018-10-31 ).

Dates
dimarts, 9 d’abril del 2019  
Horari
de 14 a 16   
Lloc
Locals col·legials  
Hores Lectives
2
Matrícula
Col·legiats, gratuïta (cal confirmar assistència a la www.cofb.cat) No col·legiats, 30€  
Inscripcions
del 2018-10-31 al 2019-04-09

 

 
Places
212  
INTRODUCCIÓ
Els serveis professionals farmacèutics relatius a la reducció de riscos i de danys que fa la farmàcia comunitària han passat a ser una necessitat social. La formació per gestionar els riscos i els danys associats a les drogodependències i a les conductes addictives és bàsica per atendre una problema sanitari cada vegada més rellevant en la societat. El farmacèutic com a agent sanitari fa un servei professional a la ciutadania amb activitats com el programa d’intercanvi de xeringues a les farmàcies comunitàries (PIX), el programa de manteniment amb metadona (PMM) i l’orientació sobre educació sanitària, entre altres. 
Aquest cicle de conferències vol fer un repàs ampli de la realitat social pel que fa a l'ús de substàncies psicoactives i de conductes addictives que creen un problema sanitari greu. En aquesta sessió aprofundirem en les substàncies d’abús, l’ús recreatiu i l’automedicació i què hi pot fer l’OMA. També com afecta el consum d’alcohol i de drogues en l’adolescència. Riscos i seqüeles que comporta.
OBJECTIUS
Obtenir una visió àmplia de les drogodependències per fer una atenció farmacèutica més empàtica i centrada en l’usuari.
Saber com establir contacte amb els farmacèutics que participen en la reducció de riscos i fer que la xarxa assistencial sigui més forta.
Saber com animar la resta de farmacèutics a participar en programes de reducció de riscos.
Dotar-se dels coneixements, les eines i els recursos necessaris per desenvolupar els diferents serveis i garantir-ne un bon funcionament.
Saber què fer per reduir els problemes de la salut física i psicosocial de les persones afectades i motivar i facilitar l'accés al tractament.
Saber com afecta el consum d’alcohol i de drogues en l’adolescència.
PROGRAMA
Substàncies d’abús. Ús recreatiu i automedicació. Què pot fer la farmàcia comunitària? OMA
Perelló, Maria, farmacèutica del Centre d’Informació del Medicament del COF de Barcelona 
 
Consum d’alcohol i drogues en l’adolescència. Experiències clíniques i percepció social del risc
Mas-Bagà, Manuel, psiquiatre especialista en addiccions, director de centres d’atenció terapèutica CAT per al tractament d’addiccions
EQUIP DOCENT
Mas-Bagà, Manuel, psiquiatre especialista en addiccions, director de centres d’atenció terapèutica CAT per al tractament d’addiccions  
Perelló, Maria, farmacèutica del Centre d’Informació del Medicament del COF de Barcelona
COORDINACIÓ
Guillermo Bagaría de Casanova, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona
ADREÇAT A
Farmacèutics interessats en processos de reducció de danys a la farmàcia comunitària.