Cursos Cursos
CERCA LES ACTIVITATS
 
 

INFECCIONS VULVOVAGINALS, ÚS DE PROBIÒTICS I HIGIENE ÍNTIMA - VIII EDICIÓ - AGORA

2019-02-21 ( Les inscripcions comencen el 2018-06-25 ).

  • ACTIVITAT ONLINE
Dates

VIII edició: del 21 de febrer al 16 de març del 2019

  
Lloc
Curs online  
Hores Lectives
10
Matrícula
Col·legiats i precol·legiats
dels COF: 100€

No col·legiats, tècnics i auxiliars de farmàcia i altres titulats superiors: 130€

 
Inscripcions
del 2018-06-25 al 2019-02-21

 

 
Places
300  
INTRODUCCIÓ
Un ecosistema vaginal complex i concretament la microbiota vaginal de vegades s’altera i experimenta canvis en l’estructura i la composició per factors com l'edat, el cicle menstrual, l'embaràs o el comportament sexual i també per hàbits d'higiene.
En aquest sentit, les infeccions vulvars i vaginals poden causar trastorns emocionals i físics importants en la dona. Afecten el 70-75% de l’element femení com a mínim una vegada a la vida.
La vulvovaginitis per Candida (VVC) i la vaginitis bacteriana són les infeccions amb més prevalença, raó per la qual és important distingir les unes de les altres per aplicar el tractament adequat a cada cas. D’altra banda, si els casos es detecten a temps, es diagnostiquen de forma ràpida i es tracten adequadament, la majoria es curen i els símptomes desapareixen.
El farmacèutic té un paper actiu en l'educació al pacient, la valoració de la simptomatologia de cara a la derivació al metge i la presa de mesures al principi. La recomanació de tractaments complementaris amb productes d'higiene íntima específics que contribueixin a mantenir l'equilibri de la microbiota són clau per aconseguir reduir les recidives, tan importants en les infeccions vaginals.
 
OBJECTIUS
• Saber els canvis i les modificacions de l'ecosistema vaginal que es produeixen en les diferents etapes de la vida de la dona.
• Aplicar les guies d'actuació per fer una aproximació òptima a la pacient amb vulvovaginitis o vaginosi.
• Derivar al metge aquelles situacions clíniques que presenten signes o símptomes d'alarma.
• Poder recomanar les mesures higièniques per fer el tractament i la prevenció de les vulvovaginitis per Candida i les vaginosis.
• Dispensar els tractaments d'indicació farmacèutica i aportar informació i consell farmacèutic que ajudin a resoldre el problema.
• Promoure l'ús racional dels medicaments sense prescripció i evitar l'automedicació o l'ús inadequat d'un medicament no indicat
• Fer un seguiment dels medicaments de prescripció dispensats.
• Saber quin és el paper de la microbiota: funcions i mecanismes implicats.
• Aprofundir en els beneficis associats a l'administració de probiòtics i el seu mecanisme d'acció.
• Entendre les claus en la indicació farmacèutica: soques, evidències, formes farmacèutiques, pautes-dosi-durada.
• Dominar l'ús pràctic dels probiòtics indicats en infeccions vulvars i  vaginals: tractament, prevenció, ús en l'embaràs, ús en la menopausa, consell en infeccions recurrents.
METODOLOGIA
Totalment en línia i autoformativa. Cada col·lectiu a qui va orientat té a disposició una aula virtual independent on trobarà tot el material i les activitats a fer.
El programa es divideix en continguts multimèdia desenvolupats en format estàndard SCORM, un sistema que permet seguir el procés formatiu de cada alumne. Els mòduls es desenvolupen amb recursos gràfics i textuals interactius.
A més, el curs té activitats i continguts complementaris:
• Enquesta prèvia de detecció de necessitats
• Articles recomanats
• Activitats d'avaluació
• Casos pràctics interactius
• Qüestionari de satisfacció
Per superar el curs, l’alumne ha d’haver seguit el 80% de les activitats de contingut teòric, completat correctament els casos pràctics i resolt el test final.
PROGRAMA
MÒDUL 1. Vulvovaginitis per Candida 
Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica
Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge
Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Tractament de VVC recurrents. Situacions especials. Mesures preventives
Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test d’avaluació
MÒDUL 2. Vaginitis bacteriana 
Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica 
Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge 
Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Situacions especials. Mesures preventives
Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test  d’avaluació
MÒDUL 3. Probiòtics 
Microbiota. Definició. Composició, funcions. Diferències en les etapes de la vida. Raó de ser dels probiòtics en ginecologia. Objectius i estratègia del tractament amb probiòtics: eficàcia en candidiasi vaginal, en vaginosi i en infeccions recurrents 
Aplicació pràctica. Protocol d'indicació davant d’una consulta d'infecció vaginal. Claus en la indicació farmacèutica (soques, evidències, formes farmacèutiques). Recomanació i consells
Ús de probiòtics a la farmàcia. Tractament. Prevenció. Utilització en l’embaràs. Consell en infeccions recurrents. Utilització en atròfia vaginal. Preguntes més freqüents
Casos clínics. Infecció recurrent de vaginosi. Ús de probiòtics en la prevenció. Casos de candidiasi recurrent. Utilització en l'embaràs 
MÒDUL 4. Higiene íntima 
Introducció. Funció barrera i protectora de la flora vaginal. Canvis fisiològics. Importància del pH en el diagnòstic d'infeccions vaginals. 
Higiene vulvar. Cura diària i cura en situacions específiques. Cosmètica íntima. Claus per una recomanació activa
Gestió de la categoria i el lineal
EQUIP DOCENT
Algueró, Inés, farmacèutica comunitària, responsable de l'àrea professional d’Ibáñez Farmàcia
Cararach, Montserrat, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona
Losa, Fernando, obstetraginecòleg i ginecòleg , Clínica Sagrada Família, Barcelona
Palacios, Santiago, ginecòleg i director de Centro Médico Instituto Palacios - Salud y Medicina de la Mujer, Madrid
Solis, Gerard, farmacèutic comunitari 
Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona 
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i diploma en alimentació i nutrició comunitària de l'Escuela Nacional de Sanidad
 
COORDINACIÓ
Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris