Cursos Cursos
CERCA LES ACTIVITATS
 
 

CONFIA: CONSELL FARMACÈUTIC I INDICACIÓ EN CONSULTES SOBRE L’ESTAT D’ÀNIM. VI EDICIÓ – ÀGORA

2017-04-25 ( Les inscripcions comencen el 2017-01-01 ).

Dates

Del 25 d’abril al 28 de juny del 2017

  
Lloc
Curs online  
Hores Lectives
6
Matrícula
Col·legiats dels COF: 75 € No col·legiats, tècnics i auxiliars de farmàcia i altres titulars superiors: 100 €  
Inscripcions
del 2017-01-01 al 2017-05-25

 

 
Places
300  
INTRODUCCIÓ
La manera més corrent que té un pacient per intentar abordar la "síndrome del decaïment" és anar a una farmàcia i demanar una cosa que proporcioni energia extra, o bé directament, demanar algun tipus de vitamines que d'una manera gairebé miraculosa li faci recuperar aquestes forces perdudes.
El farmacèutic acostuma a ser el primer professional a qui acudeix la persona que no acaba de trobar-se bé per consultar-li el problema. Fins i tot, abans de consultar el metge el pacient ja ha anat a la farmàcia.
En aquest sentit el paper del farmacèutic és molt important, tant per oferir el consell i recomanació que el client necessita com, sobreto,t per derivar aquells casos que ultrapassen el seu àmbit d'actuació.
OBJECTIUS

• Identificar el pacient susceptible de patir un trastorn menor de l'ànim.
• Establir un protocol pràctic i rigorós que faciliti la identificació dels diferents perfils i detectar aquells pacients que hagi de derivar al metge.
• Presentar les alternatives terapèutiques disponibles a la farmàcia per fer el tractament dels trastorns menors de l'ànim.
• Oferir una guia d'actuació fàcil d'aplicar, amb tècniques que permetin una actuació personalitzada i un consell farmacèutic efectiu davant consultes sobre l'estat d'ànim.

METODOLOGIA

• Curs autoformatiu
• Vídeos formatius
• Contingut interactiu, pedagògicament tractat
• Casos pràctics com a eix de l'aprenentatge amb feedback i activitats autoavaluadores
• Documents i recursos pràctics per al dia a dia professional
• Espais de discussió dins de l'aula amb experts i altres farmacèutics que permet conèixer experiències professionals

PROGRAMA
 • Identificació dels diferents perfils de pacients
 • Clínica del desànim
  • Fisiopatologia del sistema nerviós central
  • Neurotransmisors i estat d’ànim
  • Fisiopatologia dels trastorns de l’ànim
 • Protocol d’actuació i tractament
  • Detecció del pacient
  • Signes i símptomes d’alarma
  • Educació sanitària i mesures higienicodietètiques
  • Tractament d’indicació farmacèutica
 • Counselling
  • Principis del counselling
  • Counselling aplicat al desànim
 • Aplicació pràctica
  • De professional a professional
  • Casos i exemples pràctics
EQUIP DOCENT

Gaona, José Miguel, psiquiatra, doctor en medicina cum laude per la Universitat Complutense de Madrid i màster en psicologia mèdica
Gómez, Jesús Carlos, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i president de SEFAC
Guayta, Rafael, director de Projectes Professionals i Recerca del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
Jiménez, Eduardo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a València, expert en comunicació i consultor de gestió farmacèutica
Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i diploma en alimentació i nutrició comunitària de l'Escuela Nacional de Sanidad
Zamorano, Enric, psiquiatra i metge d'atenció primària

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics, tècnics i auxiliars de farmàcia