Benvinguda del President Benvinguda del President

 

Em plau donar-vos la benvinguda a aquesta nova pàgina, el web del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que vol ser una finestra oberta de la nostra institució i també de la professió envers la societat.

Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial garantir la bona pràctica professional i ordenar i vigilar que l'actuació dels seus col·legiats es desenvolupi segons la normativa legal vigent, atenent als principis de l'ètica i la deontologia professional. El Col·legi té un compromís amb la professió vetllant perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat.

Amb aquesta finalitat, el nou web del Col·legi ofereix l'accés a la Comissió de Deontologia, que té com a missió atendre les consultes, els suggeriments i les reclamacions relacionades amb la professió i l'organització col·legial. També permet accedir fàcilment a les dades de tots els col·legiats dels diferents àmbits professionals (anàlisi, atenció primària, distribució, hospitals, indústria, investigació i docència, oficina de farmàcia, salut pública ....), a la memòria d’activitats, als serveis que el Col·legi ofereix i a les notícies de premsa. Mitjançant aquest web també és possible fer una visita virtual a les nostres instal·lacions i conèixer les diferents activitats que proposem, tant professionals -conferències, cursos-, com culturals i d'oci.

Aquest nou espai complementa el web de salut, creat l'any 2001, pensat per donar servei als ciutadans. Recomanem la seva visita per la seva vessant eminentment pràctica, ja que permet localitzar de forma ràpida la ubicació, els horaris, les dades de contacte o els serveis que ofereix la xarxa de les més de 3.100 oficines de farmàcia obertes al públic a la província de Barcelona, entre molts altres continguts orientats a col·lectius concrets com són la família, els infants, les escoles o la gent gran.

Confio que aquest nou web del Col·legi sigui una eina més que afavorirà l’entesa, la relació i la comunicació continuada i dinàmica que sempre han mantingut la farmàcia i la societat en benefici d’ambdues parts.

En nom del col·lectiu farmacèutic de Barcelona, rebeu una salutació cordial.

Jordi de Dalmases Balañá