Què oferim als professionals sanitaris? Què oferim als professionals sanitaris?


El COFB treballa conjuntament amb altres agents del sector sanitari per oferir serveis addicionals al ciutadà. També ha signat convenis amb associacions relacionades amb el sector dels que se’n poden beneficiar els professionals del sector:
 


Aprofarm i el COFB posen a disposició dels professionals sanitaris una guia de fórmules útils en la prescripció.
 

Guia de fórmules útils en la prescripció Guia de fórmules útils en la prescripció