Als ciutadans? Als ciutadans?

Els farmacèutics són els professionals sanitaris més accessibles als ciutadans i qualsevol nou servei que es pugui desenvolupar a les farmàcies repercuteix en beneficis directes per a la salut de la població. Per aquest motiu, un dels eixos de treball del COFB és el desenvolupament de la cartera de serveis que s'ofereix des de les farmàcies.

En aquest sentit, el Col·legi dissenya programes de formació per als farmacèutics i nous projectes a desenvolupar des de les farmàcies d'acord amb els objectius de salut marcats per les autoritats sanitàries. Es tracta de treballar en l'àmbit de la prevenció per evitar haver-ho de fer en el de la malaltia. 
expandir  encoger
Nous serveis als ciutadans des de les farmàcies
Educació sanitària

El Col.legi organitza xerrades a escoles, centres cívics o centres d'avis, entre altres, a càrrec de farmacèutics especialment formats per a això, en el marc dels Programes d'Educació Sanitària (PES) i d'Educació Nutricional (PEN).

Els temes que es tracten estan relacionats amb com tenir cura de la salut, claus per a una bona alimentació, la pràctica d'exercici físic, etc.

Si esteu interessats en aquestes xerrades podeu contactar amb el Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB a través del correu electrònic
formacio@cofb.cat o el telèfon 93 244 07 13.

Informació sobre salut

A la web www.farmaceuticonline.com trobareu informació útil i entendedora sobre múltiples questions de salut. Desde com preparar un viatge des del punt de vista sanitari (vacunes, farmaciola...) fins com evitar interaccions entre medicaments i aliments, entre molts altres.

Cultura

El Col.legi organitza diverses activitats en l'àrea social i cultural (conferències, concerts ...), amb l'objectiu d'impulsar l'aspecte humanístic i cultural de la professió farmacèutica, a més d'obrir l'entitat a la ciutadania mitjançant activitats destinades al públic en general . Es tracta d'apropar a col.legiats i ciutadans temes i personatges que poden enriquir la nostra mirada sobre el món.