Farmacèutics catalans es formen per participar a la xarxa de farmàcies sentinelles

19/06/2017


  • La formació va tenir lloc la setmana passada al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb connexió per webinar a les seus dels COFs de Girona, Lleida i Tarragona
  • Després de l’èxit de la prova pilot a Barcelona, està previst que a l’1 de juliol s’iniciï la posta en marxa de la Xarxa Sentinella a tot Catalunya
  • Forma part de l'estratègia de desplegament del Pla de Salut 2016-2020
     

Barcelona, 19 de juny de 2017. Farmacèutics catalans es van formar la setmana passada per participar a la xarxa de farmàcies sentinelles. Un cop superada la formació, i després de l’èxit de la prova pilot duta a terme a Barcelona, està previst que el projecte s’iniciï el dia 1 de juliol   a la resta de Catalunya.  

En el marc d’aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, les farmàcies treballen conjuntament per aportar informació sobre incidents de seguretat relacionats amb l’ús dels medicaments -com ara el seguiment específic de determinats medicaments-, per monitoritzar-ne l’abús o l’ús recreatiu i per obtenir dades que es puguin integrar en sistemes de vigilància d’altres professionals sanitaris. Aquesta informació de primera mà ajuda a planificar actuacions específiques de millora en l’ús dels medicaments a Catalunya, a través d’estratègies d’actuació coordinades entre les institucions sanitàries i col·legials. Així mateix, la constitució d’aquesta xarxa estable de farmàcies sentinelles permet obtenir dades vàlides generades per la pròpia dinàmica assistencial i que es poden integrar en el sistema de vigilància epidemiològica, facilitant una resposta més eficaç dels serveis de salut pública.

En què va consistir la formació?

Durant la tarda del dimecres 14 de juny va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb connexió per webinar a les seus dels COFs de Girona, Lleida i Tarragona, una formació específica en què es van donar les eines necessàries als farmacèutics perquè puguin formar part de la Xarxa. Aquesta formació va anar a càrrec de Pilar Gascón, secretària del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC); Ma José Gaspar, cap de Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutica; Manel Rabanal, cap de Secció de Vigilància i Publicitat  del Medicament;  Anna Maria Jambrina, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut; Glòria Cereza, del Centre Autonòmic de Farmacovigilància de Catalunya; Rafel Guayta-Escolies, director de Projectes i Recerca del CCFC; Maria Perelló, del Centre d’Informació del Medicament del COFB; Pilar Rius, del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya; i Glòria Carmona i Pere Plans, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut.

Al llarg de les 4h que va durar el curs, es va aprofundir en aspectes com el funcionament general de la xarxa i com realitzar el registre de dades obtingudes. I, més concretament, entre d’altres temes, es va abordar com fer el seguiment de les alertes de qualitat de medicaments, com notificar la sospita d’errors de medicació o reaccions adverses a medicaments, i també què s’ha de tenir en compte per identificar possibles casos d’ús de medicaments amb finalitat no terapèutica.  

En quins camps actuen les farmàcies sentinelles?

Les dues grans àrees en què han actuat els farmacèutics durant la fase pilot han estat, per una banda, la farmacovigilància, centrada en la detecció, avaluació, coneixement i prevenció dels efectes adversos dels medicaments. Dins d’aquest camp, els farmacèutics tenen com a funcions principals seguir les alertes farmacèutiques de desproveïment de medicaments -registrant, per exemple, el nombre de pacients que han demanat el medicament afectat-, així com les alertes de qualitat -per garantir, entre d’altres, la correcta retirada dels medicaments en què s’han pogut detectar defectes-. Alhora, són els encarregats de notificar una sospita de reacció adversa a un fàrmac, vigilar els medicaments subjectes a seguiment addicional -aquells sobre els que es disposa de menys informació, perquè s’ha comercialitzat recentment o perquè la informació que es té sobre el seu ús a llarg termini és limitada-.

D’altra banda, detectar i registrar la sospita d’abús o ús desviat de medicaments amb una finalitat no terapèutica. Amb aquesta acció, contribueixen a donar suport a l’Observatori de Medicaments d’Abús (OMA) en la seva tasca com a òrgan de vigilància epidemiològica i també en el seu estudi del consum a nivell poblacional.

Per a més informació:
Premsa Salut : premsa@gencat.cat

Departament de Comunicació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
Telèfon: 93 244 07 28 / 18 - premsa@cofb.net