Campanya de prevenció contra el mosquit tigre a les farmàcies del Baix Llobregat

07/06/2017
  • L'objectiu és combatre la proliferació d'aquest insecte en aquesta comarca fortament afectada per la presència del mosquit
  • Cada farmàcia disposarà de fullets informatius amb consells perquè els ciutadans sàpiguen com actuar per evitar la seva multiplicació
  • El proper 12 de juny s'impartirà en el COF de Barcelona una formació on es donarà a conèixer la problemàtica de salut associada al mosquit tigre, quines estratègies de prevenció i protecció aconsellar i, en cas de rebre consultes sobre picades, quines recomanacions fer

El període d’activitat del mosquit tigre ja ha començat i en alguns territoris, tot i els recursos dedicats al control de la seva expansió, contínua sent un problema de salut pública. És molt important que des de tots els àmbits i, en particular d’aquells amb més contacte amb la població com és la farmàcia comunitària, és pugui donar suport a la seva contenció.

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Laboratoris Ferrer han engegat una campanya de prevenció contra el mosquit tigre (Aedes albopictus) a la comarca del Baix Llobregat en ser una regió amb especial presència d’aquest insecte i, de fet, una dels poques zones que compta amb un servei públic propi de Control de Mosquits, prestat pel Consell Comarcal. Està previst que comenci a mitjan juny i l’objectiu és combatre la seva proliferació amb l’arribada de la calor, en combinació amb els accions intensives de control integrat, tractaments i informació preventiva que realitza el Consell.

La campanya es tradueix en una acció divulgativa que es duu a terme amb les farmàcies de la zona perquè siguin els professionals d'aquest sector, caracteritzats, entre d’altres aspectes, per la seva proximitat a la població, els que informin als ciutadans sobre com han de contenir i evitar la proliferació de l’insecte.

Per aquest motiu, es posa a la disposició de totes les farmàcies del Baix Llobregat fullets informatius amb consells perquè els ciutadans actuïn amb la major efectivitat per protegir-se i protegir el seu entorn del mosquit tigre. Alguns dels principals consells que es donen són: buidar els llocs on s'acumuli aigua, mantenir en bon estat piscines o basses, col·locar mosquiteres en portes i finestres i, si és necessari, utilitzar repel·lents amb cura i mesura.

A més aquesta acció es complementa amb una formació per a farmacèutics el 12 de juny al COF de Barcelona, que comptarà amb la moderació del vicetresorer i responsable d'Atenció Farmacèutica del COFB, Guillermo Bagaría; i les ponències de la responsable de gestió del risc ambiental del Servei de Protecció de la Salut de Barcelona, Núria Juliachs, el co-director del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Roger Eritja, i la dermatòloga Montse Pérez de la Clínica Dermatológica de Moragas.

A través de l'exposició d'aquests tres ponents es donarà a conèixer la problemàtica de salut associada al mosquit tigre, quines estratègies de prevenció i protecció aconsellar, quines són les actuacions que realitza el Consell Comarcal contra l'espècie i, en cas de rebre consultes sobre picades, quines recomanacions fer.

El COF de Barcelona, la institució de més de 8.600 farmacèutics

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (COFB) és la institució que representa els més de 8.600 farmacèutics que exerceixen la professió en els seus diversos àmbits: hospitals, oficines de farmàcia, atenció primària, indústria, salut pública, laboratoris d'anàlisis clíniques, recerca i docència, i posa al seu abast els serveis i activitats necessàries perquè puguin ampliar els seus coneixements, desenvolupar les seves capacitats professionals i contribuir de forma decisiva a millorar la salut de la població.

Entre les principals funcions del Col·legi es troba la de vetllar pel compliment del Codi d'Ètica i Deontologia de la Professió Farmacèutica, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts.

Per a més informació, visiti www.cofb.org

Ferrer, making people better

Fundada en 1959, Ferrer és una empresa farmacèutica privada amb seu a Barcelona i integració vertical des de la R+D a la distribució. Té presència en més de 95 països, amb 24 filials internacionals. La seva activitat es desenvolupa en els sectors de farmàcia, salut, química fina i alimentació, àrees clau per contribuir a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones.

Ferrer ha apostat, des de la seva creació, per potenciar la recerca i desenvolupament de medicaments innovadors, així com per aconseguir una sòlida estructura industrial. En els últims anys s'ha centrat especialment en la diversificació, amb una àmplia cobertura de l'espectre sanitari, que inclou medicaments de prescripció, productes hospitalaris, diagnòstic molecular, i el autocuidado de la salut.

Per a més informació, visiti: www.ferrer.com

Contacte:

MCS Comunicación – 93 362 08 40

Maria Sistachs – msistachs@1990mcs.com

 

Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

93 244 07 28 /18 - premsa@cofb.net