Els Col·legis Farmacèutics de Barcelona i Madrid i Nestlé Health Science col·laboren per a millorar la qualitat de vida de les persones a través d'un consell nutricional adequat

11/12/2018
  •  El conveni es materialitzarà en la creació d’un portal de formació online a través d’Àgora Sanitària sobre alimentació i nutrició en adults i la importància d’adaptar la nutrició a cada moment de la vida, on els farmacèutics trobaran recursos per ampliar coneixements sobre aquesta àrea, en la qual la intervenció del farmacèutic és de gran utilitat
  • En el marc d’aquesta col·laboració, sumaran esforços per potenciar els objectius que comparteixen: millorar la salut de la població i donar suport al professional, tot des de la qualitat i el rigor
  • De fet, l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i la salut (2015) posa de manifest que l’assessorament nutricional individualitzat millora l’estat nutricional de les persones grans en 12 setmanes

Barcelona, 11 de desembre de 2018.- Els Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid i Nestlé Health Science han signat un conveni per treballar conjuntament en la divulgació de la importància d’una correcta alimentació i nutrició en adults i persones grans. La col·laboració parteix dels objectius compartits entre els dos Col·legis i Nestlé Health Science, entre els quals destaquen la voluntat de millorar la salut, la qualitat de vida de les persones i el seu estat nutricional, elevar el valor de la nutrició i recolzar els professionals, tot des de la qualitat i el rigor.

El conveni es materialitzarà en la creació d’un portal de formació online dirigit a farmacèutics, que està previst posar en marxa a partir de gener del 2019, a través d’Àgora Sanitària, la plataforma formativa en línia del COFB i el COFM. Permetrà a aquests professionals ampliar els seus coneixements en una àrea de tanta rellevància com la nutrició i que és clau per una vida adulta saludable i per prevenir i tractar situacions associades al procés d’envelliment, una etapa caracteritzada per importants modificacions fisiològiques que poden afectar l’alimentació diària.

El consell farmacèutic en nutrició i estil de vida és clau per prevenir i tractar els efectes en el procés d’envelliment

“Els farmacèutics, com a professionals accessibles i propers a la societat, poden aconsellar de forma correcta i rigorosa les persones perquè tinguin uns hàbits nutricionals i de vida adequats, imprescindibles per assolir un envelliment saludable”, afirma el president del COFB, Jordi de Dalmases. I afegeix: “és per això que creiem que plataformes com Àgora Sanitària i convenis com aquest són molt necessaris en el desenvolupament professional dels col·legiats que, al seu torn, té un retorn positiu al conjunt de la societat”.

En la mateixa línia, Luis González, president del Col·legi de Farmacèutics de Madrid, destaca que “és molt important abordar l’alimentació i la nutrició en adults com a eina de prevenció i manteniment de la salut, per evitar, precisament, un envelliment poc saludable i amb múltiples carències nutricionals”. “El cas del consell farmacèutic en l’àmbit alimentari és un exemple paradigmàtic de la importància de la formació dels farmacèutics que, a través del seu dia a dia, poden contribuir a una millora de la salut de la població".

Per la seva banda, Walter Molhoek, director general de Nestlé Health Science, destaca que fa temps que aposten per fer investigació en el camp de situacions associades al risc nutricional en els diferents àmbits sanitaris, “un greu problema de salut que podria evitar-se en gran mesura posant l’èmfasi en la prevenció i un tractament precoç. Tenint això en compte, el personal de farmàcia, per la seva proximitat i coneixement de la població, es converteix en un agent absolutament clau”, explica.

Per què és necessària una intervenció activa en l’àrea de l’alimentació i nutrició?

Un consell adequat en l’àrea de nutrició ajudarà les persones en edat adulta a gaudir d’una dieta completa i saludable que, juntament amb una adequada activitat física, contribuirà al seu benestar, força i vitalitat i a assolir en òptimes condicions posteriors etapes vitals.

L’Informe Mundial sobre l’envelliment i la salut elaborat per l’Organització Mundial de la Salut l’any 2015 exposa que el procés d’envelliment va acompanyat de canvis fisiològics que poden afectar l’estat nutricional així com la dificultat per mastegar i deglutir, una dieta monòtona de baixa qualitat, la pèrdua de gana i la disminució en l’absorció d’alguns nutrients, entre altres, són factors que augmenten el risc de desnutrició.

El document fa referència a l’estudi realitzat per Beck et al., en què s’ha demostrat que l’assessorament nutricional individualitzat millora l’estat nutricional de les persones grans en 12 setmanes. Un clar exemple de com es poden minimitzar els efectes de l’envelliment mitjançant una actitud proactiva i un consell adequat per millorar la nutrició en els adults i, d’aquesta manera, que segueixin una dieta completa i saludable.

Davant d’aquest escenari, queda palesa la necessitat d’una intervenció activa en l’àrea de la nutrició on els farmacèutics, professionals sanitaris propers, accessibles i de confiança, poden ser de gran utilitat per actuar en adults i persones grans. Tots els agents implicats en la cura i salut de les persones tenim la responsabilitat d’actuar i informar davant situacions silents en l’envelliment com són la pèrdua de massa muscular (sarcopènia) o la disfàgia.

 

L’expertesa i la investigació en el camp científic de Nestlé Health Science, sumada a l’aportació de la farmàcia comunitària –centrada en la promoció de la salut i prevenció de la malaltia- poden contribuir a no banalitzar la importància de l’alimentació i la nutrició en persones adultes, augmentar-ne el coneixement al conjunt de la societat, elevar el valor de l’alimentació i la nutrició i visualitzar, amb tot plegat, la importància de seguir uns hàbits alimentaris i d’estil de vida saludables i equilibrats.

Per a més informació:

Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)
Telèfon: 93 244 07 18
premsa@cofb.net