Més de 120 farmàcies catalanes realitzen proves per detectar precoçment el risc d'infecció per VIH

30/11/2018
  •  Des de l’any 2012, els farmacèutics han realitzat més de 13.700 proves, que han donat un total de 135 resultats reactius (10 per cada 1.000 proves)
  • Entre 2014 i 2017 s’ha incrementat un 54,9% el nombre de farmàcies que ofereixen el servei i un 111,2% el nombre de proves

Barcelona, 30 de novembre de 2018.- Des de l’any 2012, les farmàcies catalanes participants en el Programa de detecció precoç del VIH  (actualment 127 a tot Catalunya) han fet més de 13.700 proves –més de 3.400 durant el 2017-. Aquest Programa facilita el coneixement de l’estat serològic amb proves ràpides del VIH de 4a generació (gràcies a la detecció de l’antigen p24) davant d’una possible infecció en persones amb major vulnerabilitat.

De maig de 2012 –data en què es va concertar el servei- fins desembre de 2017, s’han detectat 135 resultats reactius (10 per cada 1.000 proves). D’altra banda, entre 2014 i 2017 s’ha incrementat un 54, 9% el nombre de farmàcies que ofereixen el servei i un 111,2% el nombre de proves.

En què consisteix la prova?
La prova consisteix en una petita punció al dit i permet conèixer el resultat en 20 minuts, amb un alt valor predictiu, i sempre amb la garantia de confidencialitat i l’anonimat. En cas de resultat reactiu, el pacient és derivat a l’hospital de referència per realitzar la confirmació del resultat, previ consentiment informat.

S’ha constatat que la mitjana d’edat de les persones que va a la farmàcia a fer-se-la se situa entre els 29 i els 33 anys. El motiu principal és mantenir relacions sexuals sense protecció amb persones que es desconeix si poden presentar infecció per VIH. El col·lectiu més vulnerable continua sent el d’homes que tenen sexe amb homes.

De prova pilot a servei concertat de la Cartera de serveis d’Atenció Farmacèutica a Catalunya
El 2009 el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya van posar en marxa la prova pilot de detecció precoç de VIH a la província de Barcelona. El 2012 va passar a formar part de la cartera de serveis concertats i es va anar estenent arreu de Catalunya progressivament. El servei està cofinançat, tenint només per l’usuari un cost de 10€.

Aquest és un exemple més de la importància de la gestió integrada entre els farmacèutics i la resta d’agents sanitaris per aconseguir un objectiu comú, contribuir a millorar la salut de les persones, en aquest cas posant el focus en la prevenció i la detecció precoç de la infecció per VIH.

Intercanvi de xeringues i manteniment amb metadona, altres Programes de reducció de danys
A banda del Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid, altres programes de reducció de danys que es fan a les farmàcies comunitàries de Catalunya són el Programa d’intercanvi de xeringues i el Programa de manteniment amb metadona. En el cas del primer, que es duu a terme per reduir la prevalença d’infecció per VIH en persones addictes a drogues per via parenteral hi col·laboren 288 farmàcies de la província de Barcelona.

D’altra banda, el Programa de Manteniment amb Metadona té per objectiu apropar els tractaments de manteniment amb agonistes opiacis als usuaris, fent-los més accessibles i incrementant la cobertura per millorar el compliment del tractament i modificar les pràctiques de risc. En aquest Programa col·laboren 158 farmàcies de Catalunya, que han atès una mitjana de 1.026 pacients al mes durant el 2017.

Comunicat del Dia Mundial de la Sida 2018
En el marc de la lluita contra la Sida, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) és una de les més de 100 entitats, empreses i institucions que s’han adherit al comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2018, titulat “L’esforç conjunt cap a una resposta positiva”. Els signants del comunicat fan referència al Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 que marca “les actuacions que al nostre país es dediquen a aquest fi, amb especial èmfasi a les que faciliten que totes les persones puguin conèixer el seu estat serològic i tenir accés a un tractament precoç millorant la qualitat de vida i disminuint dràsticament la possibilitat de transmissió”.

El text també destaca que “si no fem tot el possible per eliminar obstacles com la serofòbia -la discriminació que pateixen les persones amb VIH pel fet de ser-ho- estem menyscabant els drets de les persones amb VIH” i remarquen que “la desinformació condueix a la discriminació, a l’empitjorament de la nostra salut i la dels altres i a un empobriment de la societat”. Per això, els signants del comunicat insten a “aprofitar el Dia Mundial de la Sida per reflexionar i afegir-nos a un esforç conjunt que ens doni respostes positives per a totes les persones”.

Per a més informació: 

Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)

 

Telèfon: 93 244 07 18

 

premsa@cofb.net