Els farmacèutics destaquen en el seu Dia Mundial el paper com a experts del medicament

21/09/2018
  • Entre els serveis professionals vinculats a l’àmbit del medicament, hi ha el servei de dosificació i seguiment personalitzat de la medicació a través de l’SPD, en el qual participen més de 1.200 farmàcies de la província de Barcelona
  • Investigació, distribució o docència són exemples d’àrees a les quals els professionals farmacèutics, dia rere dia, aporten la seva expertesa en el medicament
  • Actualment, a Catalunya, hi ha 11.085 farmacèutics col·legiats (8.796 a Barcelona), un 74% dels quals són dones. Alhora, l’extensa xarxa farmacèutica fa que la ràtio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa

El pròxim 25 de setembre se celebrarà el Dia Mundial del Farmacèutic, una commemoració organitzada per la Federació Internacional de Farmacèutics (FIP) i que aquest any té com a lema “Els farmacèutics: els teus experts en medicaments”. Amb aquest missatge, s’ha volgut incidir, d’una banda, en el paper del farmacèutic com a expert en el medicament en totes les àrees d’exercici de la professió i nivells assistencials i, de l’altra, en la presència dels professionals farmacèutics des d’àrees com la investigació, distribució i dispensació del medicament fins a la formació d’altres professionals sanitaris i la implantació de serveis professionals farmacèutics.

Més de 8.790 farmacèutics de Barcelona, compromesos amb la millora de la salut de les persones

Tasques com aquestes són les que a la província de Barcelona desenvolupen més de 8.790 farmacèutics, que treballen en els diferents àmbits d’exercici de la professió: 5.526 a les més de 2.300 farmàcies de la província, 441 a indústria, 284 a hospitals, 189 a anàlisis, 106 a distribució, 69 a salut pública, i 41 a atenció primària, entre d’altres. Tots ells tenen com a objectiu fonamental contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones.

En aquest sentit, els materials que ha difós el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) amb motiu del Dia Mundial -un cartell per als farmacèutics, un vídeo i imatges per compartir a les xarxes socials amb el hashtag #dmf2018 i #worldpharmacistsday- posen l’èmfasi en la col·laboració dels farmacèutics amb la resta d’agents de salut, la investigació de nous medicaments, l’impuls dels serveis professionals, la promoció de l’ús responsable dels medicaments i els hàbits saludables, la prevenció de la malaltia i la garantia de proximitat i accessibilitat del medicament als pacients.

Què ofereix el farmacèutic a la població?

Els serveis professionals suposen una de les contribucions més tangibles dels farmacèutics a la societat per aconseguir aquest objectiu de millorar la salut de les persones. En l’àmbit del medicament, destaca el servei de dosificació i seguiment personalitzat de la medicació a través dels SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació), servei que ofereixen més de 1.200 farmàcies de la província per millorar l’adherència als tractaments i que s’ha potenciat en el marc de la campanya “Atenció Medicació” impulsada pel COFB. Així com el programa de farmàcies sentinella, que s’ha ampliat a 60 farmàcies de Catalunya (32 a Barcelona) amb l’objectiu d’aportar informació sobre l’ús de medicaments per obtenir dades que es puguin integrar en sistemes de vigilància d’altres professionals sanitaris.

També són rellevants els programes de reducció de danys, gràcies als quals 70 farmàcies de Barcelona han col·laborat en la detecció precoç del VIH, més de 700 pacients s’han beneficiat del Programa de manteniment amb metadona en què participen 90 farmàcies i més de 288 han contribuït, mitjançant el Programa d’intercanvi de xeringues, a recollir xeringues i proporcionar kits estèrils als usuaris.

Altres exemples els trobem en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, en el marc del qual 1.374 farmàcies han atès 307.931 persones, o en la campanya “Atenció Pell” , on més de 500 farmàcies van col·laborar amb altres professionals sanitaris a detectar els riscos de patir un càncer de pell.

La farmàcia a Catalunya i Barcelona (dades de 2017)


Quants col·legiats hi ha a Catalunya? A Catalunya hi ha 11.085 farmacèutics col·legiats (8.796 a Barcelona), un 1,19% i 1,2% més, respectivament, que l’any anterior.

Nombre d’oficines de farmàcia. El nombre total de farmàcies a Catalunya és de 3.199 (2.312 a Barcelona).

En quins àmbits exerceixen? 7.145 dels 11.085 col·legiats (el 64,46%) desenvolupen la seva activitat en alguna de les oficines de farmàcia catalanes. Això suposa una mitjana de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia. Concretament, a Barcelona, la proporció és de 5.526 col·legiats del total de 8.796 (62,8%). Alhora, un important percentatge de col·legiats duen a terme la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels farmacèutics, com és el cas de salut pública, anàlisis clíniques, indústria i distribució farmacèutica. D’altra banda, l’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies dels Col·legis remarca l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i la nutrició o l’ortopèdia, que es poden desenvolupar a través de les diferents modalitats d’exercici de la professió.

Quin perfil predomina? El perfil del llicenciat en farmàcia és femení, ja que representen el 74% de col·legiats a Catalunya i el 73,85% a Barcelona. Pel que fa a les edats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats a Catalunya és la que va dels 45 a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys i la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta fins a un 77% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que a partir de 65 anys, hi ha un 60% de dones i un 40% d’homes.

Com es distribueixen les farmàcies al territori? L’extensa xarxa farmacèutica de Catalunya fa que la ràtio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa. Concretament, a Catalunya hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.355 habitants i, en el cas de Barcelona, 1 farmàcia cada 2.412 habitants.