Farmacèutics i odontoestomatòlegs de Catalunya creen la primera guia sobre com actuar des de la farmàcia davant consultes de salut bucodental

20/03/2018
  • Gràcies a aquesta guia, els farmacèutics tindran més eines en la indicació davant símptomes menors o problemes de baixa complexitat, així com la detecció precoç de situacions que representen un risc per a la salut orobucal dels ciutadans 
  • Estructurada en dues parts, aborda, d’una banda, els principis d’higiene oral i, de l’altra, l’actuació farmacèutica, acompanyada d’un arbre de decisió, davant les 10 consultes més freqüents sobre salut bucodental

 

Barcelona, 20 de març del 2018.- Què haig de fer si em sagnen les genives? I si em fan mal les dents? Com puc combatre el mal alè (halitosi)?”. Aquestes són algunes de les consultes més freqüents que els usuaris fan a la farmàcia sobre salut bucodental. Per tal d’optimitzar la coordinació entre farmacèutics i odontoestomatòlegs i millorar, al seu torn, l’efectivitat i la seguretat dels tractaments, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb la col·laboració i el recolzament del Departament de Salut, han creat la primera guia d’actuació farmacèutica en salut bucodental adreçada als professionals farmacèutics i odontoestomatòlegs.

Gràcies a aquesta iniciativa, els farmacèutics tindran més eines en la indicació davant símptomes menors o problemes de baixa complexitat, així com la detecció precoç de situacions, hàbits o característiques que representen un risc per a la salut orobucal dels ciutadans. Alhora, aquests procediments facilitaran la derivació efectiva i eficient per mantenir el contínuum assistencial dels ciutadans.

Què fer davant els motius de consulta més freqüents a la farmàcia?

La Guia està estructurada en dues parts i aborda, d’una banda, els principis d’higiene oral i, de l’altra, l’actuació farmacèutica, acompanyada d’un arbre de decisió, davant les 10 consultes més freqüents sobre salut bucodental: dolor dental, abscessos i flegmons, sagnat de genives, mal alè (halitosi), boqueres (ràgades o queilitis angular), llagues a la boca, ardor o coïssor a la llengua, boca seca (xerostomia), molèsties secundàries de l’erupció dental en nadons i problemes derivats de les pròtesis (llagues, pròtesis mal ajustades, estomatitis protèsica...). Per acabar, compta amb dos annexos que inclouen els principis actius que poden provocar sagnat o xerostomia.

Les recomanacions incloses a la Guia són diverses. Hi figuren, entre d’altres, la derivació immediata al facultatiu corresponent davant la sospita d’una lesió tan severa com el càncer de boca, la dispensació de tractaments farmacològics o no farmacològics i la visita odontològica periòdica. A més, també es fa referència a l’emissió de counselling mínim o estructurat sobre la necessitat d’un bon nivell d’higiene bucodental, un element que pot ajudar a prevenir el sagnat gingival.

Actuació farmacèutica davant el sagnat de genives

Tenint això en compte, si un usuari es dirigeix a la farmàcia perquè presenta sagnat gingival, el farmacèutic haurà de determinar si existeix un sagnat abundant que no es pot controlar amb mesures compressives. Si és així, haurà de derivar de manera urgent el pacient a un dentista.

En cas que el sagnat es produeixi de forma espontània durant el raspallat – un dels motius de consulta més habituals relacionats amb la cavitat oral – les recomanacions passaran per les mesures higièniques: raspallat dental amb dentifrici fluorat durant dos minuts dues vegades al dia i neteja dels espais interdentals.

Així mateix, també es recomana el control antimicrobià de la placa dental -el principal element per a la prevenció i el tractament d’aquesta patologia- per mitjà de la utilització d’agents antiplaca en forma tòpica de gel, col·lutori o incorporats al dentifrici. Per últim, el farmacèutic sempre ha d’aconsellar al pacient amb sagnat de genives una visita a l’odontoestomatòleg.

Protocol·litzar actuacions davant problemes de salut bucodental, un recurs necessari

L’anterior és només un dels exemples que es poden trobar a la Guia. La protocol·lització sobre com atendre els problemes de salut bucodental es feia necessària per tal de dotar als professionals farmacèutics d’indicacions consensuades, que disminueixin la variabilitat, homogeneïtzin criteris d’actuació i assegurin una atenció de qualitat als ciutadans.

El Document s’ha elaborat basant-se en l’evidència existent, de tal manera que els procediments de treball inclosos asseguren la resolució farmacèutica del problema. Alhora, aquesta Guia, a més de recollir la tasca del farmacèutic com a agent de salut actiu, demostra la importància de la col·laboració amb els professionals sanitaris, en aquest cas, amb els odontoestomatòlegs, per aconseguir un objectiu comú: millorar la salut de les persones.

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC)

Telèfon: 93 244 07 28 / 18  -
premsa@cofb.net  

Francesc Soler, responsable de Premsa del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

Telèfon: 670304513 - francesc@cookingcom.net