Comunicat del COFB en relació al cas del farmacèutic de Reus

20/11/2017

 

Amb motiu de la detenció realitzada pels Agents de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra d'un farmacèutic i el seu germà, de 43 i 34 anys respectivament i de nacionalitat espanyola, als quals se'ls imputa la comissió d'un delicte d'estafa per valor de 564.000 euros contra el Servei Català Salut (CatSalut), el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona manifesta que:

  • Una de les funcions bàsiques dels Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, per la seva condició de corporacions de dret públic, és la de col·laborar amb l'administració sanitària amb la finalitat que l'actuació professional dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat i en especial la de garantir la bona pràctica professional i el compliment de les normes ètiques i deontològiques de la professió. Per aquesta raó, el Col·le gi de Farmacèutics de la província de Barcelona condemna enèrgicament qualsevol activitat que no s'ajusti als criteris citats, per considerar-la una pràctica totalment contrària a la Llei.
  • Les dispensacions dels medicaments dutes a terme a través de les oficines de farmàcia queden enregistrades en una xarxa de recepta electrònica anomenada Sifare que és propietat del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Aquests registres proporcionen la informació necessària perquè els col·legis citats puguin elaborar la factura de tots els farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia a càrrec del Servei Català de la Salut.
  • Gràcies a la intervenció dels Col·legis de Farmacèutics en aquests processos de facturació es poden detectar irregularitats i desviaments que indiquin l'existència de mala praxis professional i/o irregularitats en el nombre d'unitats de productes facturats.
  • La col·laboració entre l'administració sanitària i l'organització farmacèutica col·legial ha estat clau en la detecció i seguiment d'aquest cas.

 

  • Des dels Col·legis treballem i seguirem treballant per garantir el millor servei sanitari als nostres ciutadans i per extremar les mesures que proporcionin garantia i seguretat en el compliment de les normes de deontologia i ètica professional per part dels nostres col·legiats.

 

  • Atès que ens trobem en front d'un fet que podria ser constitutiu d'un delicte d'estafa, la competència per jutjar-lo correspon a la Jurisdicció penal. Qualsevol actuació que els col·legis puguin emprendre restarà condicionada al que resulti del procediment seguit davant la citada jurisdicció.