Vicetresorer: Guillermo Bagaria Vicetresorer: Guillermo Bagaria
          

  Activitat professional:

  • Juliol 2002 - desembre 2002: Ebiointel. Desenvolupament de plataformes bioinformàtiques.
  • Juliol 1999 - juliol 2003: Empleat a l'oficina de farmàcia Lda. Mª Assumpció de Casanova
  • Juliol 2003 - desembre 2004: Farmacèutic comunitari a Boots the Quemist, Newcastle. UK
  • Gener 2006 - actualitat: Farmacèutic Co-Titular a l'oficina de farmàcia Lda. Mª Assumpció de Casanova
  • Gener 2009 - actualitat: Coordinació de les farmàcies comunitàries de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat en la seva relació amb el COFB i l'ajuntament.
  • Febrer 2015 - actualitat: Membre de la Junta Executiva de la SEFAC.

Formació acadèmica:

  • 1994-96: Universitat San Pablo CEU (Madrid). 1r i 2n curs de la llicenciatura de Farmàcia
  • 1.996-2001: Universitat de Barcelona. 3r-5è de la llicenciatura de Farmàcia.
  • 1997-2002: Universitat Autònoma de Barcelona. 1r- 4t curs del Graduat Superior de Biotecnologia.


vicetresoreria@cofb.cat